Gå til indhold

Kongres 2018

ITC Roskilde modtager Socialpædagogernes Pris

På beskæftigelses, aktivitets- og samværstilbuddet ITC Roskilde kommer glade borgere, der skaber konkret værdi i samspil med lokalsamfundet. Derfor får de Socialpædagogernes Pris og 30.000 kr.

14. november 2018

Artikel
itc-svogerslev.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Nils Lund Pedersen

- Hvordan har du det med at sætte film på?

Socialpædagog Katja Lundberg Topp peger ned på den smurte bolle med rullepølse og peberfrugt på paptallerkenen, mens hun spørger. Den smurte mad skal pakkes ind i plastfilm og gøres klar til salg i caféen Traktørstedet i Boserup Skov udenfor Roskilde.

- Ikke så godt. Sidste gang gik det helt stykker, siger Walther Christensen, der er 67 år og har været en del af Skovhjælperne under beskæftigelses- aktivitets- og samværstilbuddet ITC Roskilde siden åbningen i 2010.

Katja Lundberg Topp trækker det klistrede film ud af rullen og dækker maden til, som Walther Christensen har smurt.

- Så er der kun det kedelige tilbage, siger hun og nikker mod skærebrættet med brødkrummer på.

- Nå ja, der er jo ikke andre, der gør det for mig. Det er ligesom derhjemme, svarer Walther Christensen og sætter skærebrættet i vasken.

En aktiv del af lokalsamfundet
Sådan støtter, hjælper, guider og vejleder Katja Lundberg Topp og de 70 kollegaer på ITC Roskilde borgerne i beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet, og for det arbejde har de netop modtaget Socialpædagogernes Pris og 30.000 kr.

Prisvinder 2014: Kontakt til de svageste på Stofindtagelsesrummet i Odense 

Katja og kollegaerne gør det ’muligt for borgere at få et meningsfuldt arbejde og støtter borgerne med at dygtiggøre sig til deres arbejde’, som det lyder i begrundelsen. Der lægges også vægt på, at det gøres på en sådan måde, at ’borgerne med deres arbejde fremstår meget udadvendte i lokalsamfundet’.

Et eksempel på det udadvendte arbejde er Skovhjælperne, som er et af ITC Roskildes projekter, der er et konkret samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Her arbejder Walther Christensen sammen med en gruppe andre borgere og to socialpædagoger med fx at samle skrald i skoven og på shelterpladser eller at hjælpe skovløberen med forefaldende arbejde. Dermed møder Skovhjælperne også skovens øvrige gæster – og de møder Skovhjælperne, der typisk har forskellige funktionsnedsættelser som fx udviklingshæmning.

Det udadvendte samarbejde sker også helt konkret ved, at en jobkonsulent er placeret fysisk på ITC Roskilde. Dermed kender hun borgerne, og de kender hende – og erfaringen er, at det gør ressourceafklaringen mere smidig for borgerne. Samtidig har jobkonsulenten et tæt samarbejde med private virksomheder som Føtex og Bauhaus, der både har borgere i beskyttet beskæftigelse og i praktik.

Det laver de på ITC Roskilde

ITC Roskilde tilbyder en række beskæftigelses-, samværs- og aktivitetstilbud, som drives efter Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddene er målrettet voksne med betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. Der er flere forskellige afdelinger.

- Skovhjælperne står for naturplejen i Boserup Skov og driver samtidig Traktørstedet, hvor skovens gæster kan få boller og kaffe.

- På Roskilde Bibliotek holder biblioteksmedhjælperne styr på bøgerne på hylderne, mens andre driver bibliotekets café.

- Afdelingen Ejendomsservice arbejder med grønne opgaver og vedligeholdelse både på de kommunale institutioner og private ejendomme.

- Afdeling Montagen har mange forskellige pakkeopgaver. Her tilgodeses den enkelte borgere, som kommer både fra socialpsykiatrien og handicapområdet.

- Det beskyttede beskæftigelsestilbud Det Glade Køkken laver til mad til 55 personer, der har deres gang på ITC Dagcenter.

- ITC Dagcenter tilbyder forskellige samværstilbud tilpasset de enkelte borgeres funktionsniveau på fem forskellige afdelinger.

Fokus på kognitive niveauer
Katja Lundberg Topp, der er tillidsrepræsentant, modtog sammen med en kollega prisen på Socialpædagogernes kongres. Hun er ikke i tvivl om, hvorfor ITC Roskilde er en succes.

- Det er trivslen hos borgerne. Vi kan se meget tydeligt, at de udvikler sig og trives her. Og opskriften er faglighed og et godt arbejdsmiljø, siger hun.

Alle medarbejdere har været på neuropædagogisk grundforløb, og hvert år er en eller to medarbejdere på den etårige efteruddannelse i neuropædagogik.

- Vi har fokus på den enkeltes kognitive funktionsniveau, og vi prøver altid at gå et skridt dybere i forståelsen af borgerne med kognitive udredninger af de enkelte borgere, så vi forstår deres reaktioner og kan støtte og udfordre på de rette tidspunkter, siger hun.

Prisvinder 2016: Ungeintegration i Hedensted tager imod flygtningebørn

Walther Christensens arbejde i skoven er et godt eksempel. Han er glad for alle typer af opgaver og er ifølge eget udsagn ’den bedste havemand’. På en af årets varme sommerdage havde han gået og slået græs en formiddag.

- Katja sagde, jeg skulle holde pause, men det gjorde jeg ikke, fortæller Walther Christensen.

- Og hvad skete der så, Walther, spørger Katja Lundberg Topp.

Hun får et lidt genert blik tilbage.

- Du kom tilbage helt svedig og dehydreret, ikke? Det er ikke altid, du kan mærke dine egne grænser eller mærke helt, hvordan du har det. Og du er meget pligtopfyldende. Men det er vigtigt at holde pauser, ikke? siger Katja Lundberg Topp.

Walther Christensen nikker og smiler til Katja. Han er enig. Pauser er vigtige. Og Katja eller de andre hjælper ham, hvis han skulle glemme det igen.

Følg med i Socialpædagogernes kongres på sl.dk/kongres-2018

Socialpædagogernes Pris

Når Socialpædagogerne holder kongres hvert andet år, uddeles Socialpædagogernes Pris på 30.000 kr. Prisen kan bruges af arbejdspladsen til et eller flere formål.

Bliv medlem