Gå til indhold

GF Østjylland

Faglig udvikling og inddragelse

I Socialpædagogerne Østjylland er faglig udvikling og inddragelse af medlemmerne omdrejningspunktet for kredsens arbejde. Det pointerede kredsformand Gert Landergren Due i sin statustale til de 91 fremmødte til generalforsamlingen den 2. oktober

9. oktober 2018

Artikel
GF-2018-1.jpg

Forfatter: Steen Kabel

– Jeg ryster ikke på hånden, som en anden formand plejer at sige. Jeg er helt sikker på, at vi har en eksistensberettigelse som fagforening, og at vi har en vigtig plads i samfundet. Derfor er jeg også glad for den store medlemsopbakning, der er til kredsen, sagde kredsformand Gert Landergren Due på Kreds Østjyllands generalforsamling tirsdag den 2. oktober.

– Men det betyder ikke, at vi ikke skal anstrenge os for at gøre det bedre. Tværtimod. Vi skal fortsætte med at være tydelige og synlige i vores måde at drive fagforening på, tilføjede han.

Vi skal styrke de faglige miljøer, og vi skal understøtte den faglige udvikling på arbejdspladserne

Gert Landergren Due, kredsformand

Klassiske ydelser og udvikling
Her pegede Gert Landergren Due på, at kredsen skal levere de klassiske ydelser, som er fagbevægelsens fundament. Det handler om at styrke medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår og tilbyde højt kvalificeret rådgivning og vejledning til medlemmerne. Samtidig skal kredsen have fokus på udviklingen af fagets profession.

– Vi skal styrke de faglige miljøer, og vi skal understøtte den faglige udvikling på arbejdspladserne. Vi hører igen og igen fra vores medlemmer, at deres faglighed er under pres, fordi der til stadighed sker besparelser, omstruktureringer, sammenlægninger.

Derfor ser kredsformanden også frem til at sætte endnu mere fokus på medlemsinddragelsen i et nyt projekt, ’Vi er socialpædagogerne’, som bliver en del af forbundets kongres i november. Projektet skal bl.a. gennem input fra medlemmerne gøre Socialpædagogerne til et mere levende og attraktivt fællesskab

Nye jobområder
Gert Landergren Due fremhævede også nye jobområder som et andet tiltag, kredsen vil have fokus på i det kommende år. Kredsen vil invitere de medlemmer, som arbejder indenfor ældre- og demensområdet til et temamøde for at få deres bud på, hvad det er for faglige og organisatoriske udfordringer, de møder i deres hverdag.

– Mange socialpædagoger, der arbejder på et plejecenter eller plejehjem, er de eneste med den profession på arbejdspladsen. Vi håber, at vi kan opbygge et netværk, hvor vores medlemmer får mulighed for sparring med kolleger inden for samme arbejdsfelt samtidig med, at vi i kredsen kan blive klogere på de faglige og organisatoriske udfordringer, der er på området.

Det arbejde ser kredsformanden frem til at få startet op i begyndelsen af det nye år.

Bliv medlem