Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fælles om faglig udvikling

Socialpædagogerne arbejder aktivt for at udvikle det socialpædagogiske fag, og forbundet indgår i en række udviklingssamarbejder med fokus på fagligheden

Socialpædagogerne indgår i en række samarbejder om den faglige udvikling af det socialpædagogiske fag. Det gælder bl.a. en række projekter, der er aftalt i forbindelse med overenskomsterne, men også en række andre partssamarbejder.

Formålet med at indgå i samarbejdsprojekterne er både at styrke selve den socialpædagogiske faglighed, at styrke det socialpædagogiske islæt i tværfaglige sammenhænge og at styrke kendskabet til og udbredelsen af socialpædagogiske metoder på tværs af kommuner, regioner og indsatsområder – og herunder at sætte socialpædagogikken i spil på nye arbejds- og indsatsområder.

Et centralt projekt er Fremfærd, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

På denne side kan du se en oversigt over både nuværende og afsluttede samarbejder og finde henvisninger til de hjemmesider og den viden, som er resultatet af projekter og indsatser.

Fremtidens boformer

KL og Socialpædagogerne står bag projektet, der er en del af Fremfærd. Det har som mål at udarbejde anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes – med særlig fokus på at øge borgerens selvbestemmelse. Målgruppen er borgere med omfattende funktionsnedsættelser.

Læs mere om projektet på vpt.dk

Vidensbaseret praksis i botilbud indenfor handicap og psykiatri

KL og Socialpædagogerne har i fællesskab arbejdet med at finde viden om, hvordan man bedst giver borgere i botilbud det mest virksomme tilbud. Det har førhen været sparsomt med viden om hvilke initiativer, der virker, men projektet har mundet ud i et inspirationskatalog, der er udarbejdet af VIVE, og som indeholder konkrete forslag fra 20 forskellige projektkommuner til, hvordan forskningsviden kan benyttes i praksis og fremhæver også nogle eksempler på botilbud, der formår at arbejde vidensbaseret.

Læs mere om projektet på vive.dk

Nybureaukratisering og samskabelse

Dette Fremfærdsprojekt handler om at nybureaukratisere ved at skabe styring i den offentlige sektor, som understøtter kerneopgaven på en værdiskabende måde i hele styringskæden. Formålet med projektet er at udvikle en handlingsorienteret, erfaringsbaseret model for, hvordan man i praksis kan arbejde med nybureaukratisering på lokale, kommunale arbejdspladser.

Læs mere om projektet (pdf)

AFSLUTTEDE PROJEKTER:

Projekt nyspecialisering og inklusion - Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt, der var et samarbejde mellem KL og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd, sigtede på at give børn, unge og voksne med særlige behov mulighed for at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet. Projektet understøttede og afprøvede nye samarbejdsrelationer på tværs af virksomheder, forvaltninger og sektorer. Ni projekter i kommuner landet over deltog.

Læs mere om projektet på vpt.dk