Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Uddannelse

Find svar på spørgsmål om pædagoguddannelsen, mulighed for efter- og videreuddannelse for socialpædagoger mm.

Kan min uddannelse blive for gammel?

Der er både et ansættelsesretligt, et fagligt og et uddannelsesmæssigt aspekt af spørgsmålet.

Når det gælder uddannelse, er alle tidligere uddannelser skrevet ind i overenskomsten, hvorfor de opfylder det såkaldte uddannelseskrav.
Det betyder, at der ikke er problemer med at blive ansat og indplaceret efter overenskomsten, selv om du har en ’gammel’ uddannelse.

Når det gælder aktuel viden og kundskab, kan en ”gammel” uddannelse selvfølgelig blive et problem, hvis du ikke via dine arbejdsforhold eller på anden måde løbende har vedligeholdt og udviklet dine socialpædagogiske kvalifikationer. Ledelsen har ansvaret for medarbejdernes kompetenceudvikling, men du har som medarbejder også et ansvar for aktivt at være villig hertil.

Når det gælder adgang til efter- og videreuddannelse, betyder pædagoguddannelsens alder noget i forhold til masteruddannelser og de pædagogiske kandidatuddannelser. Kun pædagoguddannelsen efter 2001 giver direkte adgang, idet uddannelsen her bliver klassificeret som en professionsbachelor.

Hvor kan jeg se, hvad der er af efter- og videreuddannelse?

Vores guide til efter- og videreuddannelse hjælper dig med at afklare dine efter- og videreuddannelsesbehov. På ug.dk er der elektroniske værktøjer til at hjælpe dig med dine efter- og videreuddannelsesbehov. Her finder du den mest komplette database over offentlig udbudt efter- og videreuddannelse i Danmark, hvor du direkte kan søge efter bestemte efter- og videreuddannelsestilbud.

Hvis jeg vil læse i udlandet?

Mange danske socialpædagoger tager ud i verden for at arbejde og uddanne sig. I pædagoguddannelsen er der mulighed for at afvikle en af de lange praktikker i udlandet, hvilket er populært og ofte meget givende. Det er også en mulighed at læse et modul eller et semester i udlandet, men det skal passe med det forløb, du ellers skulle have taget på uddannelsen i Danmark. Her to links, som indeholder nyttig information, hvis du overvejer at tage til udlandet for at læse eller arbejde.

På ufm.dk kan du hente information om gensidig godkendelse af uddannelser, udvekslingsophold, tilskud til udvekslingsophold, de forskellige EU-programmer om uddannelse, ordbog over dansk og engelsk uddannelsesterminologi m.v.

Gribverden.dker en hjemmeside for unge, der giver idéer til og praktisk information om studier og arbejde i udlandet. Her kan du læse om frivilligt arbejde, volontørtjeneste, legater og tilskud m.v.

Europe made easy er en hjemmeside administreret af Europa-Kommissionen. Her er links til nyttig viden om arbejde, transport, ophold, sygdom m.v. i de forskellige europæiske lande.

Verdensbanken har samlet information om de forskellige uddannelsessystemer i hele verden. Systemer hedder EdStats. Her kan du finde viden om landenes uddannelsessystemer, demografi og befolkning m.v. Her kan du også lave sammenligninger mellem forskellige lande. 

Kan min uddannelse fra før 2001 opgraderes?

Nej. Der er trukket en streg i sandet pr. 1. september 2001. Det, der gør en forskel, er, at pædagoguddannelsen her bliver en uddannelse med 3 ½ års forskningstilknytning, som uddannelsen ikke havde før. Det har betydning, hvis du søger videreuddannelse på et universitet, men ingen betydning for dine ansættelsesvilkår.

Kun professionsbacheloruddannelsen giver direkte adgang til master- og udvalgte kandidatuddannelser. Er din uddannelse fra før september 2001, og ønsker du at tage en master- eller kandidatuddannelse, råder vi dig til at kontakte det uddannelsessted, hvor du ønsker at videreuddanne dig, da muligheden for optagelse er afhængig af den specifikke master- eller kandidatuddannelse.

Kan jeg få dispensation for uddannelsen?

Nej. Det er der ikke noget, der hedder. Men dette ofte stillede spørgsmål dækker typisk over ét af to forhold:

Enten har du typisk større eller mindre dele af en eller flere andre mellemlange eller lange videregående uddannelse. Hvis det er tilfældet, er svaret, at du kontakter en af professionshøjskolerne og beder dem lave en realkompetencevurdering af dine kvalifikationer i forhold til pædagoguddannelsen. En sådan anmodning skal professionshøjskolerne udføre. Den vil resultere i en vurdering af, hvad du mangler i pædagoguddannelsen, for at dine kompetencer kan sidestilles med en pædagoguddannet. Hvis du herefter tage disse dele af pædagoguddannelsen, vil du opfylde overenskomstens uddannelseskrav.

Eller også har du typisk mange års praktisk socialpædagogisk erfaring bag dig. Her er svaret, at dette kan komme dig til gode, hvis din arbejdsgiver og din kreds bliver enige om, at dit samlede sæt af uddannelser og erfaringer berettiger dig til det i overenskomsten hedder dispensation fra uddannelseskravene. Hvis parterne er enige herom, bliver du indplaceret som socialpædagog efter overenskomsten med deraf følgende løn. En dispensation fra uddannelseskravene gælder kun i den forvaltningsmyndighed, som har været med til at give den.

Hvilke støttemuligheder har jeg til efter- og videreuddannelse?

Al efter- og videreuddannelse under Lov om åben uddannelse er med deltagerbetaling. Der er ingen offentlige støttemuligheder til deltagerbetalingen. Det betyder, at du enten selv må betale eller prøve at få din arbejdsgiver til at betale, eller også finder I ud af en deling. Deltagerbetalingen er den største barriere for socialpædagogers kompetenceudvikling.

Socialpædagogerne og KL har indgået en aftale om etablering af en kompetencefond til efter- og videreuddannelse af socialpædagoger på det kommunale og regionale område. Med kompetencefonden kan Socialpædagogerne tilbyde ekstra muligheder for et kompetenceløft, udover det, arbejdsgiverne kan give.

Læs mere her

Kan min udenlandske uddannelse godkendes i Danmark?

Socialpædagogerne har aftalt med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at udenlandske uddannelser vurderes som svarende til den danske pædagoguddannelse, og som hovedregel giver adgang til socialpædagogisk arbejde efter overenskomsten. Den endelige afgørelse ligger dog hos overenskomstparterne. Indtil nu har der været accept af alle vurderinger.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du får din udenlandske uddannelse vurderet. På deres hjemmeside finder du også en database over allerede vurderede uddannelser.

Kan jeg blive socialpædagog med en anden uddannelse?

Du kan godt blive ansat som socialpædagog, men det sker i givet fald ikke på baggrund af anden videregående uddannelse. Kun pædagoguddannelsen giver ret til ansættelse som socialpædagog. Men du kan på baggrund af dine socialpædagogiske erfaringer søge om dispensation fra uddannelseskravene, og her vil dele af eller hele beslægtede uddannelser selvfølgelig tælle med på plussiden. Se spørgsmålet 'Kan jeg få dispensation fra uddannelsen?'.