Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Seniorpension

Seniorpension er en mulighed for nedslidte seniorer, som endnu ikke har nået pensionsalderen. Læs mere om ordningen - fx. krav, ydelser og ansøgning

Ordningen om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020 og afløser det, der før hed seniorførtidspension. Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.  

Krav

Forudsætningen for at kunne få glæde af den nye seniorpension er at:

  • Du har 6 år eller mindre til din folkepensionsalder
  • Du har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet dvs. har minimum 20-25 års beskæftigelse
  • Du har en arbejdsevne på 15 timer ugentligt eller mindre i seneste job – uanset branche
  • En læge vurderer, om du kan komme i betragtning til seniorpension.

Så meget får du i seniorpension

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension. I 2019 er satserne:

Enlige: 18.875 kroner.
Gifte og samlevende: 16.044 kroner.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Sådan søger du

Det er en god idé, hvis din læge har vurderet dine fysiske eller psykiske begrænsninger.

Herefter skal du søge kommunen om seniorpension. Kommunen vurderer de objektive kriterier og indhenter lægelige vurderinger, når de skal afgøre, om du opfylder kravet om nedsættelse af arbejdsevnen til 15 timer eller mindre i dit seneste job.

Kommunen skal afgøre sagen senest seks måneder efter, at de har modtaget din ansøgning. Når kommunen har kigget på din sag, vil de enten godkende eller give dig et afslag, som du kan klage over.

Som medlem er du velkommen til at kontakte din kreds, hvis du har spørgsmål om mulighederne for seniorpension.

Du kan også søge hjælp hos Faglige Seniorer. Du er automatisk gratis medlem af Faglige Seniorer, hvis du er senior og medlem af Socialpædagogerne og kan dermed få gratis rådgivning. Læs mere: Faglige Seniorer

Administration af ordningen

Kommunerne skal til at begynde med administrere ordningen. Fra 2021 overgår administrationen formentlig til ATP. Socialpædagogerne har sammen med FH talt varmt for, at vurderingen af arbejdsevnen bør overlades til de regionale socialmedicinske centre. Disse centre har den faglige ekspertise og er uafhængige af kommunerne.

Ligeledes har Socialpædagogerne talt for, at udbetaling af seniorpension blev placeret i a-kasserne. Desværre har forligspartierne ikke taget nogle af disse forslag med i den endelige lov.