Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs

Som ansat har du pligt til at udføre det arbejde, som du er ansat til, og som modydelse skal din arbejdsgiver betale dig den aftalte løn til tiden.

Du kan se i din ansættelseskontrakt, hvornår din løn skal udbetales

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler lønnen til tiden, kan der selvfølgelig være tale om en fejl, men det kan også være, at han ikke har pengene. Hvis det er tilfældet, skal du med det samme kontakte din kreds, der vil sende et såkaldt påkrav til din arbejdsgiver.

Et påkrav er din måde at gøre arbejdsgiver opmærksom på, at hvis han ikke betaler din løn til tiden, er der tale om en misligholdelse af jeres kontrakt, og du vil derfor kunne hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning.

Du skal være opmærksom på, at du fortsat er ansat og derfor skal møde på arbejde, selvom du ikke har modtaget din løn til tiden. Det gælder, indtil der er kommet en afklaring med din arbejdsgiver og der er fundet ud af, om det er en fejl, eller om arbejdsgiver ikke kan eller vil betale.

Møder du ikke på arbejdet, vil din arbejdsgiver kunne hævde, at det er dig, der misligholder ansættelseskontrakten.

Hvis der ikke er tale om en fejl fra din arbejdsgivers side, og du fortsat ikke har modtaget din løn, selvom kredsen har sendt et påkrav, så er der en formodning for, at din arbejdsgiver ikke kan betale.

Arbejdsgiver vil i den situation blive erklæret konkurs.

På Socialpædagogernes arbejdsområder vil det kun kunne ske for dig, som arbejder på det private område, eksempelvis på et opholdssted, da en kommune eller region ikke kan gå konkurs.

I forbindelse med en konkurs er der mange ting, der skal tages stilling til omkring dit ansættelsesforhold. Det er vigtigt at kende reglerne, så du undgår en situation, hvor det enten er dig, der misligholder ansættelsesforholdet, eller hvor du risikerer ikke at få dine penge.

Du kan her finde en vejledning, der besvarer de vigtigste spørgsmål, som opstår i forbindelse med en konkurs. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller er du i tvivl om reglerne, så kontakt hurtigst muligt din lokale kreds, så de kan hjælpe dig fx med en anmeldelse af dit erstatningskrav over for Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis du vil vide meget mere om konkurs, har Lønmodtagernes Garantifond lavet en Vejledning om LG's dækning ved konkurs, ophør, død eller rekonstruktion.

Få et hurtigt overblik over, hvordan Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan hjælpe dig, og hvad du skal gøre. LG's vejledning om konkurs mv.