Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillægsberegner

Her kan du beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste, hvis du er ansat i en kommune.


Aftentillæg (17 til 23)
{{results.benefitEvening}} kr. i timen
Nattillæg (23 til 06)
{{results.benefitNight}} kr. i timen
Lørdagstillæg (08 til 24)
{{results.benefitSaturday}} kr. i timen

Sådan gør du:

  • Vælg din stillingskategori
  • Indtast din faste månedsløn før skat (du finder din faste månedsløn på din lønseddel – på lønsedler fra Silkeborg Data finder du den fast månedsløn øverst på forsiden af lønsedlen ”Fast løn i alt” – på lønsedler fra KMD finder du din faste månedsløn på side 2 i kolonnen med overskriften ”Månedsløn” – den faste månedsløn finder du i linjen ”I alt”)
  • Indtast dit faste ugentlige timetal (hvis du er fuldtidsansat skriver du 37, hvis du er deltidsansat skriver du det timetal, der fremgår af dit ansættelsesbrev eksempelvis 30 eller 25)

Resultatet er det beløb du skal have pr. time du har arbejdet i det pågældende tidsrum.

Derudover får du 4,86 minutter (8,11%) på afspadseringskontoen  for hver time du har arbejdet ml. kl 17 og 06.