Gå til indhold

Generalforsamling

Læs om kredsens generalforsamlinger

Tilbage til Bornholm

Generalforsamlinger

Socialpædagogerne Kreds Bornholm afholder Ordinær generalforsamling tirsdag d. 12 september kl. 17 på Green Solution House

Vi glæder os til at se dig! – se beretning

Ordinær generalforsamling: Onsdag den 28. september 2022 afholdes ordinær generalforsamling i Socialpædagogerne Bornholm. Generalforsamling for A-kassen starter kl. 16 i Aakirkeby hallerne. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i Aakirkeby hallerne. Der er middag kl. 19. Beretning udsendes til medlemmer og uddeles ved Generalforsamlingen.

Her kan læse beretningen for 2022 i kredsen og løbende finde flere informationer om generalforsamlingen.

Generalforsamlingen 2022 afholdes i Aakirkeby Hallerne d. 28. september.

Der afholdes valg i SLA fra kl. 16

Der holdes ordinær generalforsamling fra kl. 17

Middagen starter kl. 19

Tilmeldinger kan ske på bornholm@sl.dk eller telefon 72 48 66 50 i åbningstiden.

Her kan du hente året beretning fra kredsbestyrelsen i Bornholm.

Hent beretningen på dette link.

Hent A-kassens beretning på dette link.

Ordinær generalforsamling: Torsdag den 14. oktober 2021 afholdes ordinær generalforsamling i Socialpædagogerne Bornholm. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 og foregår i Aakirkeby hallerne.

Læs beretning for ordinær generalforsamling 2021

Læs referat for ordinær generalforsamling 2021

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Kredsbestyrelsens beretning
5) Kredsens regnskab
6) Indkomne forslag
7) Fremtidigt arbejde
8) Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
9) Kredsens budget
10) Valg efter præsentation af kandidater

a) Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem
b) Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer
c) Faglig(e) sekretær(er)
d) Kredskasserer
e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
f) Kongresdelegerede og suppleanter for disse
g) Kritisk revisor og suppleant for denne.
Hilsningstale fra Benny Andersen – forbundsformand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer/medlemmets cpr.nr. og underskrift.

Kredsformand – Tina Lai Holmgaard samt bestyrelse – Hanne Ulrich, Flemming Bærnthsen, Annette Andersen genopstiller alle.

Vi håber at se mange medlemmer.

Materialet til generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra kontoret senest fra d. 7. oktober.

Der er spisning efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00.

Tilmelding til spisning til TR/AMR eller SL Bornholm tlf.: 7248 6650 eller bornholm@sl.dk senest d. 6. oktober.

Aldrig har så mange medlemmer, politikere og lokale medier deltaget i en generalforsamling uden kampvalg i Kreds Bornholms som i år, den 10. september. Her blev lokal socialpolitik og en merituddannelse til ufaglærte debatteret

Lokalpolitikere stillede op til paneldebat. Op mod 40 spørgelystne medlemmer sad klar. Og TV2 Bornholm og Bornholms Tidende dækkede begivenhederne. Det er første gang, at så mange har deltaget ved en generalforsamling i Kreds Bornholm, hvor der ikke var valg til bestyrelsen som trækplaster.

I stedet var politikere fra Social- og sundhedsudvalget og Børne- og skoleudvalget inviteret til at deltage i paneldebat og svare på spørgsmål fra medlemmerne. Temaet var prioriteringen af ressourcer til socialområdet og muligheden for at få lavet en ’Bornholmerpakke’, så øens mange ufaglærte kan få de HF-fag, de mangler, og tage en merituddannelse til pædagog på Bornholm.

– Herovre handler debatter ofte om minimumsnormeringer og ældreområdet. Her fik vi virkelig slået fast, at socialområdet også er kernevelfærd, der skal prioriteres, siger kredsformand Bitten Sohn Thomsen.

Syn for sagen
Desuden holdt støtte- og aktivitetstilbuddet Vennepunktet oplæg – en arbejdsplads, hvor alle ansatte er uddannede socialpædagoger.

– Det var meget tydeligt at høre, hvordan kvalitet og faglighed går hånd i hånd. På den måde kan vi som fagforening give politikerne syn for sagen. Det er afgørende for, at de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og politikerne gav tydeligt udtryk for gerne at ville mere i dialog med os – så det vil vi holde dem op på, siger Bitten Sohn Thomsen.

Fortsat medlemsstigning
Endelig kunne bornholmerne også fejre endnu et år med medlemsfremgang – fra 415 sidste år til 440 i år. Det glæder Bitten Sohn Thomsen, der forklarer udviklingen med, at det bl.a. er lykkedes kredsen at være synlig i den lokale, politiske debat.

– Og så er vores motto jo, at ’vi er tæt på dig og din hverdag’. Det betyder, at vi forsøger at være der, hvor medlemmerne ønsker, vi skal være – det vil sige ude på arbejdspladserne som en del af socialpædagogernes hverdag. Og det gode er, at jo flere,vi er, jo mere politisk indflydelse kan vi få, siger hun.

Læs referatet her

Socialpædagogerne Bornholm afholdt generalforsamling torsdag d. 10. oktober.

På generalforsamlingen kunne der høres lidt om, hvad der er sket i kredsen og hvad bestyrelsen har arbejdet med det seneste år. Dertil blev der drøftet og besluttet, hvad kredsen skal arbejdes med de kommende år.

Læs referat for generalforsamlingen 2019

Læs beretningen og kredsbestyrelsens bud på det fremtidige arbejde.

Se billeder fra generalforsamlingen her

På generalforsamlingen i år var der valg til kredsformand, kredskasserer, bestyrelse og kritisk revisor. Se hvem der genopstillede i indbydelsen.

Kreds Bornholm afholdt generalforsamling den 4. oktober 2018.

Ny kredsformand: OK18 gav et sug i maven
OK18 var et godt afsæt for at vise værdien af et medlemskab og komme tæt på medlemmerne, sagde kredsformand Bitten Sohn Thomsen, da hun på årets kredsgeneralforsamling gav en personlig beretning om sit første år som formand

Dagsorden - Generalforsamlingen

  • Formalia
  • Kredsbestyrelsens beretning
  • Regnskab 2017
  • Indkomne forslag
  • Fremtidigt arbejde
  • Budget 2019
  • Afslutning

Se referat fra generalforsamlingen (pdf)

Læs artiklen: Ny kredsformand: OK18 gav et sug i maven

Bliv medlem