Gå til indhold

Bestyrelsen

Se hvem der sidder i bestyrelsen i Kreds Bornholm - og hvornår de holder møder.

Tilbage til Bornholm

Ny Kredsbestyrelse valgt

At så mange medlemmer fortsat bakker op og deltager vidner om at de Bornholms socialpædagogiske medlemmer engagerer sig og at fagforeningen fortsat er relevant for dem. Det er da også lykkedes kredsen at fastholde resultatet af sidste års medlemsvækst, så medlemstallet er stabilt, trods en naturligt frafald blandt medlemmer, der går på pension.

Blandt de fremmødte var der stor tilfredshed med at have en fagforening, der har en holdning og markerer sig i mediebilledet.

Da Kredsbestyrelsen var blevet valget, og dirigent Joan Prahl takkede af, blev der tid til OK24 snak.

Det kom der mange gode samtaler og postes ud af. Det har givet den nye Kredsbestyrelse et godt indblik i hvad de bornholmske socialpædagoger har af ønsker for OK24. 

Kredsbestyrelsens mødekalender

2023

 • 14 september 
 • 27 november

2024

 • 29 januar
 • 18 marts
 • 18 april
 • 30 maj
 • 19 august
 • 12 september
 • 3 oktober
 • 21 oktober
 • 5 december

FØLGENDE BLEV VALGT TIL KREDSENS BESTYRELSE:

 • Kredsformand
  Tina Lai Holmgaard
 • Kreds Kasserer samt næstformand 
  Tina Kofoed Menzel
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Flemming Bærentsen
  Michael Tysk Andersen
  Rie Skov Kjær
 • Suppleant til Kredsbestyrelsen
  Conny Bøgh Møller
 • Kritisk revisor
  Jens Westh

Hent og læs kredsbestyrelsens forretningsorden for kreds Bornholm.

INSPIRATIONSKATALOG: FAGLIGHED FORANDRER LIV

Inspirationskataloget indeholder bl.a. de gode råd til Socialpædagogernes fremtidige arbejde med kongresbeslutningen, som blev udviklet af deltagerne på de tre workshops; Den politiske arena, Arbejdspladserne og Medlemmerne.

Fremtidigt arbejde 2021 for Socialpædagogerne Bornholm

Kreds Bornholm vil for den kommende periode arbejde med en række visioner, som skal fremme nærvær og åbenhed mellem de bornholmske medlemmer, bestyrelse og den faglige organisation. Som bestyrelse har vi en vision om at favne socialpædagoger i bredden og i dybden. Vi ønsker at styrke vilkårene for vores medlemmer på tværs af faglige forskelle og nicheområder, være til stede på tværs af geografisk afstand og fremme samfundsdebatten om de socialpædagogiske mærkesager. Vi vil arbejde for at sikre at alle medlemmer på Bornholm bliver hørt og får muligheden for at deltage i relevante faglige, sociale og politiske arrangementer.

Konkret kommer bestyrelsens vision til udtryk i de tre følgende overskrifter:

Tættere på medlemmerne

- Tilgængelighed for medlemmer med nye åbningstider for fysisk fremmøde på kredskontoret og telefonisk kontakt.
- Sociale og faglige arrangementer i SL-huset.
- Arbejdspladsbesøg ude hos SL-medlemmer.

Tættere på fagligheden

- Facilitere debatarrangementer med politikere med fokus på socialpædagogiske mærkesager.
- Vidensdeling af den socialpædagogiske faglighed og praksis til politikere.
- Synlighed i samfundsdebatten, også på digitale medier.

Fokus på arbejdsmiljø

- Studerende
- Familieplejer
- TR/AMR/Ledere

Bliv medlem