Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Sønderborg kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Privat ansat socialpædagog:

Jeg arbejder på et plejehjem, hvor de fleste beboere er demente og har brug for, at personalet kan skabe nogle rammer, som de kan være i - fx vide, hvornår de har brug for low/high arousal, og hvis de bliver bange og grådlabile, hvordan får vi det vendt, hvis de er helt oppe at køre, hvad skaber så ro, så de kan falde til ro. Som uddannet har vi både noget teori, men også erfaring bag os, der gør, at vi kan gøre os nogle observationer og ud fra det skabe de bedste rammer for de demente. Vi bringer en teori i spil, som vil virke på den enkelte beboer og situation, vi har en specialviden, som vi er stolte af, og den er der brug for.

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som uddannet har man et andet perspektiv, som kan valideres med vores faglige og teoretiske baggrund. Det kan være nemmere at argumentere over for myndighed/arbejdsgiver ift. nye tiltag og metoder.

Kommunalt ansat socialpædagog:

Faglighed og viden betyder virkelig meget for at give gode individuelle, pædagogiske handleplaner.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner: