Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kreds Sydjylland

Nogle kommuner har vi kun modtaget få eller ingen medlemshistorier fra. Du har klikket på en af dem. Vi har derfor samlet en række medlemshistorier fra Kreds Sydjylland, hvor kommunen ligger, som du kan gå på opdagelse i

Privat ansat socialpædagog:

Jeg arbejder på et plejehjem, hvor de fleste beboere er demente og har brug for, at personalet kan skabe nogle rammer, som de kan være i - fx vide, hvornår de har brug for low/high arousal, og hvis de bliver bange og grådlabile, hvordan får vi det vendt, hvis de er helt oppe at køre, hvad skaber så ro, så de kan falde til ro. Som uddannet har vi både noget teori, men også erfaring bag os der gør, at vi kan gøre os nogle observationer og ud fra det skabe de bedste rammer for de demente. Vi bringer en teori i spil, som vil virke på den enkelte beboer og situation, vi har en special viden, som vi er stolte af, og den er der brug for.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Hvor jeg arbejder, er vi kun 4 fastansatte tilbage på grund af besparelser. Alle pædagoger. Vi har været 10 pædagoger. Men for at huset kan hænge sammen alle ugens dage er der fyldt op med meget unge vikarer. Det, siger sig selv, at vi uddannede har meget travlt. Borgerne - nogle med flere diagnoser - henvender sig næsten kun til os med deres problematikker, da de ved, vi er kompetente og med flere efteruddannelser kan hjælpe dem. De uddannede står også for alt det skriftlige arbejde, status møder osv. og det er der efterhånden rigtig meget af.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Når fagligheden bringes i spil, kan vi netop lave reflektion i handling og holde os inden for det professionelle domæne. Vi svigter, hvis vi kun har det private og personlige at byde ind med over for de udsatte mennesker. Så kommer den ufaglærte til at støtte med afsæt i egne normer og værdier og ikke anvende den viden og forskning, som er så livsvigtig for et udsat menneske for at kunne møde verden med lige muligheder.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Min faglighed har bidraget med en forståelse for mine borgeres livssituationer, hvad enten der er tale om kognitive eller sociale udfordringer eller en kombination. Evnen til at se bagom adfærd og se det hele menneske var jeg ikke i stand til som ufaglært. Noget så simpelt som anerkendelse af borgerens livsverden og -situation ser jeg sågar mine samarbejdspartnere i andre faggrupper kæmpe med. Hvor udfordrende kan det så ikke være for en ufaglært?

 

Privat ansat socialpædagog:

Indgangsvinklen til arbejdet med udsatte borgere skulle gerne være ens, uanset om man er fagligt uddannet eller ej. For den væsentlige opgave i arbejdet sammen med mennesker, også udsatte mennesker, er at understøtte et meningsfuldt liv. Forskellen på om man er fagligt uddannet eller ikke uddannet kommer til udtryk ved den viden, som man har tilegnet sig gennem sin uddannelse. Her er de fornemmeste egenskaber nysgerrighed og refleksion, som i sidste ende skal komme gennem bevidste valg af metoder og tilgange.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Fagligheden er meget vigtig for at forstå og handle fagligt for den enkelte borger og ikke mindst, fordi borgerne er så forskellige og skal behandles så forskelligt. Vi har pt en borger, der burde være et enmandsprojekt, og det kan huset mærke. Her er det virkelig vigtigt med høj faglighed.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

At have en stærk faglighed inden for diagnoser gør, at man inden for handicap og psykiatri kan mindske udadrettet adfærd. At vi, som er uddannede, bliver sendt på kurser og diverse for at styrke borgernes trivsel. At vi som uddannede kender love, rammer, struktur og forudsigelighed. Når man arbejder inden for psykiatri og handicap, er der altid en risiko for udadrettet adfærd, derfor er det også vigtigt at have sikkerheden bag sig! Det er ikke nok kun at have det i munden - det handler om at handle, når ens kolleger står i en nødsituation, og så skal der handles på en måde, som også er etisk korrekt. Vi mangler hænder!

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Oplever, at min faglighed gør, at jeg ikke kun ser adfærd hos borger - jeg tager et spadestik dybere, er nysgerrig på hvad der er på spil for den enkelte. Min faglighed gør, at jeg ved, at vi som mennesker gør det, der giver mening for os. Det er derfor vigtigt at kunne koble praksis på teorien. Derved kan vi handle som fagfaglige professionelle på lige fod med det sundhedsfaglige personale.