Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Skanderborg kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Da jeg er ansat på en døgninst., hvor nogle børn ikke har et verbalt sprog, kan børnene, når de bliver frustrerede eller på anden måde har det svært, udtrykke sig ved at blive selvskadende eller udadreagerende. Det forudsætter indsigt i forskellige pædagogiske værktøjer at håndtere professionelt og respektfuldt. De af mine kolleger, der ikke har en pædagoguddannelse, reagerer efter bedste evne. De bruger tillærte metoder, men har tydeligt ikke den dybere forståelse for det. Efterfølgende skal sådanne hændelser dokumenteres. Det bør dokumenteres, at det er sket, for at myndighed kender omfanget af barnet/den unges behov for pædagogisk støtte. Dels bør myndighed også kende omfanget af vores opgaver, for at de kender årsagen til en normerings omfang (hvis der ikke indberettes om voldsomme hændelser, kan det af myndighed opleves, som om vi er overnormeret...). Jeg har flere gange oplevet uuddannede kolleger (og kolleger der har en uddannelse, som ikke er pædagogisk) udtale, at de ikke nænnede at indberette en voldsom hændelse, da borgeren jo ikke kan gøre for det. Det forudsætter pædagogisk indsigt at kende årsagen til at indberette de voldsomme hændelser.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Fagligheder medvirker til, at borger bliver forstået og bliver mødt i deres udviklingszoner samt udvikler dem. Vi varetager et fagligt, socialpædagogisk arbejde. Kolleger, som ikke er uddannede varetager bare pasning af borger. De mangler faglighed til at møde borger, hvor han/hun er.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Min faglige tilgang er båret af den faglige viden, jeg har tilegnet mig via uddannelse og efteruddannelser. Jeg har en forforståelse af de borgere, jeg møder. Dette har mine ufaglærte kollegaer ikke. De kan nogle gange stå i magtesløse situationer med borgerne, fordi de ikke har en forforståelse af borgerens udfordringer.