Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Brønderslev kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Regionalt ansat socialpædagog:

Efter 18 års erfaring som socialpædagog og løbende videreuddannelse på et døgntilbud for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, oplever jeg, hvordan min faglighed optimerer livskvalitet og udvikling og minimerer fysisk og psykisk ubalance hos de børn og unge, jeg tager ansvar for. Samtidig har min faglighed stærk indflydelse på arbejdsmiljøet, fordi den neuropædagogiske tilgang bl.a. minimerer eksempelvis udadreagerende adfærd hos brugerne, tilbyder personalet en vifte af handlemuligheder og guidelines for at skabe udvikling både fagligt og personligt.

For nyligt blev jeg uddannet konflikthåndteringsvejleder, og rollen giver i praksis gennem undervisning og dialog et unikt indblik i mine pædagogisk uddannede og ikke-pædagogisk uddannede kollegers forudsætninger for at bidrage og skabe trivsel og udvikling og med andre ord agere fagligt. Hvis jeg fra mit perspektiv skal fremhæve nogle markante forskelle på uddannet og ikke-uddannet personale, så må det selvfølgelig være manglen på den specialiserede viden, som nævnt ovenfor, men også evnen til perspektivering og selvrefleksion. Samt at omsætte viden til praksis.

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagog har man en viden om mennesker og det relationelle mellem mennesker. Man kan i højere grad tilrettelægge pædagogisk intervention med fokus på identitetsskabelse og udvikling hos den enkelte borger.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner: