Gå til indhold

Region Syddanmark

Gældende aftaler i Region Syddanmark

Tilbage til Lillebælt

Forhåndsaftale om VISO på socialområdet i Region Syddanmark. Gældende fra 16. november 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale omkring lønindplacering af faglige ledere på socialområdets centre i Region Syddanmark. Gældende fra 1. oktober 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale gældende for medicinansvarlig i dagtilbud. Handicapcenter Fyn, Låddenhøj og Nordlys. Gældende fra 1. januar 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale omkring honorering af uddannelse for pædagoger, indgået mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Psykiatrien i Region Syddanmark. Gældende fra 1. juli 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale mellem Socialcenter Lillebælt og Socialpædagogerne Lillebælt gældende for pædagoger fastansat i basisstilling. Gældende fra 1. januar 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale om lokal løndannelse mellem Region Syddanmark, Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt og Socialpædagogerne Kreds Sydjylland (32. 38) om indførelse af funktionstillæg for på visse områder at gå i vagter. Gældende fra 1. april 2022
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale om psykiatritillæg. Gældende fra oktober 2021
Hent aftalen (pdf)

Fortolkningsbidrag til forhåndsaftaler mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Region Syddanmark
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere på sociale og socialpsykiatriske institutioner under Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2009
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for socialpædagoger ansat henholdsvis sociale og socialpsykiatriske institutioner under Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2009
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale omkring lønindplacering af afdelingsledere på socialområdet i Region Syddanmark. Gældende fra 1. juli 2017
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale omkring lønindplacering af vicecenterchefer på socialområdets centre i Region Syddanmark med aflønning efter SL's overenskomst for pædagogisk personale. Gældende fra 1. juli 2023
Hent aftalen (pdf)

Forhåndsaftale for pædagoger i Fremskudt Funktion i Psykiatrien Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2022
Hent aftalen (pdf)

TR:

TR aftale for Region Syddanmark. Gældende fra 1. januar 2019
Hent aftalen (pdf)

TR struktur i psykiatrien Region Syddanmark. Gældende fra 1. april 2014
Hent aftalen (pdf)

Bliv medlem