Gå til indhold
Tilbage til Lillebælt

Funktionstillæg for AMR ansat på det forebyggende og dagbehandlende område mellem SL, BUPL og Svendborg kommune. Gældende fra 1. februar 2022
Hent aftalen (pdf) 

Decentralaftale for arbejde på særlige tidspunkter gældende for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 CSV Sydfyn. Gældende fra 1. august 2023
Hent aftalen (pdf)

Generel forhåndsaftale mellem SL, socialpædagogerne Lillebælt og Svendborg kommune. Arbejdstidsaftale for socialpædagoger ansat i Børn og Unge, Børn og Unge med særlige behov. Gældende fra 1. april 2012
Hent aftalen (pdf) 

Decentral arbejdstid. Aftalen omfatter ansatte i Center for Børn, Unge og Familier, Familiecentret, Udvidet Indsats, Åben Rådgivning og Mødrehuset, herunder småbørnsteamet, der er ansat efter overenskomst for pædagogisk uddannet personale (69.21) mellem KL og henholdsvis Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL-forbundet for pædagoger og klubfolk. Gældende fra 1. april 2021
Hent aftalen (pdf)

Generel forhåndsaftale for forstandere samt ledende hjemmevejledere (grundløn 41) ansat under Social og Sundhed, Socialafdelingens område. Gældende fra 1. januar 2007
Hent aftalen (pdf)

Generel forhåndsaftale for socialpædagoger, hjemmevejledere, pædagogisk personale og værkstedsassistenterne i social og Sundhed. Gældende fra 1. april 2012
Hent aftalen (pdf)

Generel forhåndsaftale for mellemleder, husholdningsledere og socialpædagogiske konsulenter ansat under Social og Sundhed, Socialafdelingens område. Gældende fra 1. april 2012
Hent aftalen (pdf)

Generel forhåndsaftale mellem SL, Socialpædagogerne Lillebælt og Svendborg kommune. Arbejdstidsaftaler for pædagoger ansat i Social og Sundhed, Socialafdelingens område.
Gældende fra 30. juni 2016
Hent aftalen (pdf)

TR:

TR struktur for Svendborg kommune. Gældende fra 1. april 2014
Hent aftalen (pdf)

TR struktur for området Børn og Unge for Svendborg kommune. Gældende fra 1. april 2014
Hent aftalen (pdf)

Bliv medlem