Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Inspiration: Pas på dig selv og din arbejdsplads

Som leder for en socialpædagogisk arbejdsplads peger dit ansvar i mange retninger - opad mod forvaltningen, udadtil mod de pårørende og indad mod dine medarbejderes faglighed og trivsel. Det stiller krav til, at du kan sætte retning på din ledelse i forskellige arenaer. Socialpædagogerne har derfor samlet en række af de bedste artikler og guides om bl.a. etik, supervision og arbejdsmiljø i socialpædagogisk ledelse(LINK), som du kan lade dig inspirere af i dit arbejdsliv.

Styrk din lederrolle


Undgå at supervision skader din lederrolle 
Supervision styrker i bedste fald både faglighed og trivsel for medarbejderne. Men flere socialpædagogiske ledere oplever, at det også kan udfordre deres lederrolle. Få erhvervspsykologens 5 tips til, hvordan du skaber rammerne for den bedste supervision - uden uønskede konsekvenser.  


Sæt retning på din ledelse 
Vellykket velfærdsledelse kræver et opgør med den klassiske oppe fra og ned-ledelsesstil. Vil du som socialpædagogisk leder værne om din arbejdsplads, din lederrolle og dit fag, må du både kunne lede opad, udad, nedad og til siden, siger kommunaldirektør i dette interview

Pårørendesamarbejde 


6 tips til det gode pårørendesamarbejde 
Et problematisk forhold til pårørende kan udfordre arbejdslivet for personalet, siger Karin Damhus, der efter mange års lederarbejde på voksenhandicapområdet har etableret en uddannelse i pårørendesamarbejde. Hun giver her sine seks bedste råd til det gode samarbejde med pårørende. 

Frank-Hedegaard.gif

Forstander: Sådan styrker vi pårørendesamarbejdet
På Blindecenter Bredegård i Fredensborg efteruddannes alle medarbejdere for at blive bedre til at samarbejde med pårørende. ’Det giver os en mere ensartet tilgang til det vigtige og nødvendige pårørendesamarbejde’, siger forstander Frank Hedegaard.

Vejen til det gode arbejdsmiljø går gennem TRIO'en
Som leder styrker du bedst arbejsmiljøet gennem et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten(AMR) og tillidsrepræsentanten. Dette samarbejde kaldes TRIO. Bliv klogere på, hvordan I fordeler rollerne i denne video og find øvelser, vejledninger og metoder til TRIO-samarbejde her.

Sådan forebygger du krænkelser på arbejdspladsen 
Hver tredje seksuelle krænkelse, som socialpædagoger udsættes for, kommer fra en kollega. Det kan have store personlige omkostninger for den udsatte. Og som leder bærer du et vigtigt ansvar for at forebygge, at det sker. Læs de vigtige værktøjer til at forebygge seksuelle krænkelser. 

Lederrelevant stof om forebyggelse af vold og trusler skal ind - enten som sit eget selvstændige punkt - eller som en del af afsnit om arbejdsmiljø. Kan stå i forbindelse med seksuelle krænkelser.

Afskedigelser og sanktioner: 
-Lederens rolle i afskedigelser og sanktioner  skal også ind på denne side. Skal stå særskilt - og afsenderen(SL) skal gøres tydeligt. Med en formulering om at: Pjecen ikke er udtømmende men alene udtryk for Socialpædagogernes juridiske opfattelse af de ansættelsesretlige regler.
Hent inspiration til teksten på denne side, hvor udgivelsen også ligger. 
https://sl.dk/om-os/udgivelser/ledelse/lederens-rolle-afskedigelse-og-oevrige-sanktioner