Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner

Lederens rolle 2021.PNG

Socialpædagogerne og Lederlandsudvalget har i fællesskab udgivet denne pjece.

Formålet med pjecen er at kvalificere ledernes håndtering af afskedigelsessager og iværksættelse af andre sanktioner. Pjecen er ikke udtømmende og er alene udtryk for Socialpædagogernes juridiske opfattelse af de ansættelsesretlige regler.

Pjecen er skrevet dels ud fra et ønske om at understøtte ledernes behov for vejledning i denne type af sager, og dels for at tydeliggøre rækkevidden og omfanget af Socialpædagogernes bistand til lederne i forbindelse med disse sager. Endelig kan pjecen ses som Socialpædagogernes anbefaling til retningslinjer i forbindelse med afskedigelse og andre sanktioner overfor personalet.

Socialpædagogerne og Lederlandsudvalget håber, at vi med denne pjece har givet lederne et redskab, som kan anvendes, når de skal forberede sig på at gennemføre en afskedigelse eller andre sanktioner overfor medarbejderne. Men egentlig forpligtende rådgivning og bistand i forbindelse med personalesager skal indhentes hos forvaltningen eller bestyrelsen.