Gå til indhold

Seniorsektionen

Seniorsektionen i kreds Sydjylland arbejder med Seniorpolitik og arrangerer sociale og kulturelle arrangementer for medlemmer af sektionen.

Tilbage til Sydjylland

Formål

Formålet med den lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik - både centralt og lokalt.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemskab

Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er efterlønsmodtagere eller pensionerede, og som har ønsket overførsel til sektionen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Årsmøde

Sektionens øverste myndighed er årsmødet som afholdes hvert år i 1. kvartal


Årsmøde 2024

Dagsorden
Beretning 2023

Årsmøde 2022

Beretning 2022

Invitation og dagsorden

Bustur til Langeland

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder ca. otte møder om året.

Kommissorium for lokale pensionist og efterlønsmodtagere kreds Sydjylland vedtaget 14. december 2020

Info mappe 2021

Senior udvalget for seniorsektionen vælges på sektionens årlige Årsmøde.

Senior udvalget er seniorsektionens øverste myndighed mellem seniorsektionens årlige Årsmøde.

Seniorudvalget konstituerer sig selv efter  Udvalgets nyvalg med Formand samt  øvrige udvalgsmedlemmer.

En repræsentant fra kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Sydjylland er tilknyttet til senior udvalget som tilforordnet og deltager i det omfang det er muligt.

Bestyrelsesmedlemmer;

Formand

Jytte Schultz
Tlf.:26707494
E-mail: schultze@esenet.dk

Næstformand
Karin Guldbjerg
Tlf.: 2425 1688
E-mail.: kaje@vejen-net.dk

Kasserer
Per Stevns Østenfjeld
Tlf.: 51341875
E-mail:perostenfjeld@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
Berit Diane Nørgaard
Tlf.: 3053 2520
E-mail: berit.bdnr@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rotbøl
Tlf.: 20272844
E-mail kirstenrotboell@gmail.com

Repræsentant for kredsbestyrelsen;
Jeanette Stokholm
Tlf.:28596671
E-mail: jeara@esbjergkommune.dk

Bliv medlem