Gå til indhold
Tilbage til Midtsjælland

Aftaler i Kalundborg Kommune

Forhåndsaftale lokal løndannelse for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Forhåndsaftale lokal løndannelse for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistenter

Forhåndsaftale lokal løndannelse for pædagogisk uddannet personale, der ansættes på det forebyggende og dagbehandlende område (familiebehandlere og kontaktpersoner for unge. Overenskomst 69.21) Fagcenter Børn og Familie

Forhåndsaftale aflønning af SR / TR / FTR og hovedsamarbejdsudvalgsmedlemmer

MED-aftale for Kalundborg Kommune

Arbejdspladser og tillidsrepræsentanter

Arbejdsplads  Tillidsrepræsentant 
Fagcenter Børn og Familie
Kalundborg kommune
Holbækvej 141
4400 Kalundborg
5953 4400
Annette Pia Jensen (for pædagogerne)
annette.jensen3@kalundborg.dk
Kildebo
Bredkildevej 11-13
4400 Kalundborg
5953 5590 

Thomas Malchau 
thomas.malchau@kalundborg.dk

Det sociale Voksenområde Center 1 
Biotekparken 1
4400 Kalundborg
5953 1080 
Maria Hartmann Rosenquist
mars@kalundborg.dk
3010 7682
Det sociale Voksenområde Center 2 
Rynkevangen 13  
4400 Kalundborg 
5953 1080 
Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
2487 7139

Fællestillidsrepræsentant og kredsens kommunekontakt

Hovedudvalg  Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
2487 7139

Fællestillidsrepræsentant       

Trine Rud Mortensen
trru@kalundborg.dk
2487 7139
Kredsens kommuneansvarlige Lene Kümpel
lek@sl.dk
7248 6552

FH kommuneudvalg Kalundborg

Kamilla Gundersen
kamilla.gundersen@kalundborg.dk
2577 4995

Bliv medlem