Menu

Landsudvalg

Landsudvalget for ledersektionen er sammensat af repræsentanter udpeget i de lokale ledersektioner og præsenteret på landsmødet den 22. maj 2019

 

Formand: Næstformand:

Helle Riis
Arbejde: Autismecenter Storstrøm
Kreds: Storstrøm
Mail: sphri@vordingborg.dk

Mie Karleby
Arbejde: Botilbuddet Kamager
Kreds: Storkøbenhavn
Mail: mie.karleby@regionh.dk

Medlem: Medlem:

Jannik Møller
Arbejde: Rønnegård
Kreds: Nordsjælland
Mail: frederiksvaerk1@gmail.com

Susanne Østergård
Arbejde: Bo- og Støttecenter Herning
Kreds: Midt- og Vestjylland
Mail:
bshso@herning.dk

Medlem: Medlem:

Birgitte Wold
Arbejde: ITC - Lyngtoften
Kreds: Midtsjælland
Mail:
birgitte.wold@koege.dk

Henrik Salinas
Arbejde: Familiebehandlingen og Børne- & Familiehuset
Kreds: Bornholm
Mail:
Henrik.Salinas@brk.dk

Medlem:  Medlem:

Tina Bang
Arbejde: Familiehuset Vesthimmerland
Kreds: Nordjylland
Mail: tiba@vesthimmerland.dk

Naja Schødt Jensen
Arbejde: Samstyrken Varde Administrationen
Kreds: Sydjylland
Mail: najj@varde.dk 

Medlem: Medlem:

Holger Torp
Arbejde: Støttecenter Fynsgade
Kreds: Lillebælt 
Mail:
holger.torp@fredericia.dk 
holger.torp@gmail.com

Anne Fynboe Madsen
Arbejde: Syddjurs Bo & Aktivitetscenter
Kreds: Østjylland
Mail:
afm@syddjurs.dk

Forretningsudvalget: Forretningsudvalget:

Benny Andersen
Arbejde: Socialpædagogerne
Kreds: SLC
Kontakt:
forbundsformanden@sl.dk

Verne Pedersen
Arbejde: Socialpædagogerne
Kreds: SLC
Mail: 
vkp@sl.dk

HB-repræsentant  

Finn Harald Rasmussen
Arbejde: Socialpædagogerne og HB
Kreds: Sydjylland
Mail: fhr@sl.dk