Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Michael Madsen: Proaktive på arbejdsmarkedspolitikken

Forbundskasserer (nuværende formand i Kreds Sydjylland)

– Vi skal være der for medlemmerne, vi skal være synlige i deres hverdag, og konkret har vi fx nogle arbejdsopgaver i forhold til arbejdsmiljøstrategien – med arbejdet med at bekæmpe vold og styrke forebyggelsen. Vi er kommet et stykke vej, men vi skal videre. Som lokal kredsformand kan jeg også mærke, at medlemmerne er meget optaget af vores fokus på kernefagligheden. Også der har vi lagt en stor indsats de sidste par år – men vi er ikke i mål, og vi skal fortsætte det gode arbejde med både kernefagligheden og arbejdsmiljø i såvel kredse som forbund.

– Sammen med resten af fagbevægelsen er vi voldsomt udfordret på arbejdsmarkedspolitikken. Tag bare udviklingen på dagpengeområdet og anslaget mod den danske model. Og aktuelt indeholder regeringens 2025-plan elementer, der ikke tegner lovende. Så her har vi fx i LO-regi et stort arbejde foran os, og vi skal som forbund markere os proaktivt på det arbejdsmarkedspolitiske område.

– Som forbundskasserer har man som udgangspunkt nogle definerede opgaver, der måske ikke er så synlige for medlemmerne og foregår i forbundets maskinrum, men som er afgørende for forbundets drift. Og det er klart, at jeg som kasserer vil arbejde for, at den gode medlemsudvikling, vi har i forbundet, skal fortsætte og da gerne styrkes yderligere.

– På samme måde skal vi gøre TR-uddannelsen endnu bedre. Jeg har været med hele vejen, siden de jyske kredse gik sammen om en TR-uddannelse, og jeg var underviser på uddannelsen i mange år – og TR’erne er altså rygraden i forbundet. Politisk hører jeg til dem, der mener, at vi skal have FTR’er i alle kommuner. Det er vores erfaring lokalt, at det styrker os. Den nye fagpolitiske uddannelse, som vi er ved at sætte i søen, er også spændende, for den kan være med til at brede vores budskaber yderligere ud. De, der tager uddannelsen, bliver jo en slags ambassadører for os og faget.

– Men jeg er jo uddannet socialpædagog, og det ligger i mit DNA, at jeg også er meget optaget af socialpolitikken og fx den aktuelle revision af serviceloven. Det handler om de borgere, vi arbejder med, men det har jo også stor afsmittende virkning på vores arbejdsliv.