Gå til indhold
Tilbage til Nordsjælland

At kunne komme i kontakt med sin fagforening, når man har brug for det, er noget af det, I som medlemmer har givet udtryk for, er vigtigt at få for jeres kontingent. 

Kredsbestyrelsen ser tilgængelighed på flere niveauer og har besluttet følgende:

Først og fremmest skal det være muligt selv at kunne hente så meget hjælp som muligt via hjemmesiden, både den centrale www.sl.dk og den lokale www.nordsjaelland/sl.dk. Vores lokale hjemmeside skal være løbende opdateret med nyheder og informationer, så man ved selvhjælp kan få svar på sit spørgsmål.

Vi har et mål om at få valgt tillidsrepræsentanter på langt de fleste socialpædagogiske arbejdspladser.
Tillidsrepræsentanten er derfor den nærmeste kontakt. Tillidsrepræsentanten får en faglig basisuddannelse og er den, der kender til de lokale forhold. Tillidsrepræsentanten er fagforeningen på arbejdspladsen og har den direkte kontakt til konsulenter og valgte med henblik på daglig sparring.

På kredskontoret tages de henvendelser, der ikke kan løses via en tillidsrepræsentant eller som har en kompleksitet, der gør, at tillidsrepræsentanten ikke har kompetence til at tage sig af det. Mange henvendelser får vi ind via mail og de kan ofte løses via en mailkorrespondance.
For at kunne imødekomme telefoniske henvendelser, er kredskontorets telefonåbningstid øget og kredskontoret kan kontaktes på alle hverdage. 

Du kan sende en mail til os på: nordsjaelland@sl.dk
Når vi modtager din mail, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Du kan sende breve til os på adressen: 
Socialpædagogerne Nordsjælland
Roskildevej 10B, st.
3400 Hillerød
Du kan sende fax til os på: 7248 6620

 

Uanset hvilke af disse skriftlige henvendelser du benytter, vil din henvendelse blive fordelt på det daglige postmøde, som afholdes på hverdage kl. 9.30. Alle henvendelser vil blive visiteret efter indhold og karakter. Vedrører din henvendelse en faglig sag, kan du forvente, at den konsulent som skal varetage din sag vil kontakte dig inden for 3 hverdage.

Når du ringer til kredskontoret får du kontakt til en af kredsens medarbejdere. I det omfang den medarbejder, du har fået kontakt til ikke kan hjælpe dig, omstilles du til en faglig konsulent/faglig sagsbehandler eller det aftale, at du bliver ringet op indenfor tre arbejdsdage.
Vores erfaring er dog, at der ringes til medlemmer, der har bedt om det - men at der ikke opnås kontakt. Der ringes tilbage to gange, så det også er muligt at koncentrere sig om andre opgaver. Ring endelig igen!

Du er naturligvis velkommen til at henvende dig personligt på kontoret. Det er dog en rigtig god ide at ringe til os og få en konkret aftale, for at sikre, at du ikke kommer til at gå forgæves. Kredsens ansatte og valgte er ofte ude af huset til forhandlinger og møder og kan derfor være svære at træffe uden forudgående aftale.

Socialpædagogerne Nordsjælland er som fagforening både en interesseorganisation og en serviceorganisation.
Interesseorganisationen varetager fællesskabets interesser primært overfor politikere og arbejdsgivere på forskellige niveauer.
Serviceorganisationen varetager primært sagsbehandling for det enkelte medlem. 

 

Retningslinjer for ekstern kommunikation

Alle henvendelser fra dig som medlem bliver behandlet i henhold til de formulerede retningslinjer for ekstern kommunikation.
Kredsen får henvendelser fra medlemmer på flere måder: Breve, mails, fax, telefoniske og personlige henvendelser.
Uanset hvilken af disse kanaler du bruger, er det kredsens mål, at din henvendelse behandles efter ensartede retningslinjer.
Kredskontoret består af i alt 8 personer, som samlet set varetager 2600 medlemmers interesser. Der er 2 ansatte administrative medarbejdere, 1 ansat faglig sagsbehandler, 3 ansatte faglige konsulenter, 1 valgt faglig sekretær og 1 valgt kredsformand.
På kredskontoret sker der en konkret vurdering af henvendelsernes karakter, nogle henvendelser er så akutte, at alt tilsidesættes, mens andre henvendelser vil indgå i den almindelige fordeling af opgaver, som finder sted primært på det daglige postmøde, men også i dagligdagen medarbejderne imellem.
For at sikre, at du får den optimale service i forhold til netop din henvendelse, er det vigtigt, at den lander på det rette bord.
Du vil i den følgende beskrivelse kunne danne dig et billede af arbejdsgangen, fra du kontakter os, til din henvendelse bliver behandlet.

Bliv medlem