Gå til indhold

Generalforsamling

Generalforsamling 2023 blev holdt den 12. oktober 2023

Tilbage til Nordsjælland

Generalforsamlingen den 12. oktober i Hillerød havde rekordtilslutning. Over 100 socialpædagoger deltog.

På denne vil du kunne få mere at vide om de forskellige emner som blev drøftet. Om det der blev vedtaget. Her vil vi gerne fortælle hvem I valgte til at stå i spidsen for Socialpædagogerne Nordsjælland; 

Kredsformand ; Lene Ek Christensen

HB-Medlem : Christina Louise Hansen

Kredsnæstformand : Thomas Svendsen

Kredsbestyrelsen:

Benny Karl Nielsen

Brit Nielsen

Charlotte Fobian

Ib Flemming Hansen

Katrine Rygård

Knud Petersen

Lars Andersen

Nanna Valet Randrup

Stella Møller-Larsen

Tine Sofia Jensen

Tue Ærsøe

Suppleanter:

Louise Themsen 1. suppleant

Michael Hannberg 2. suppleant

 

Kredskasserer: Thomas Svendsen

Kritisk revisor; Thomas Dahl

 

Og en stor tak til Kate, Ingelill, Pia og Kristian, der ikke genopstillede til Kredsbestyrelsen.

TAK for jeres store indsats.

1) Velkomst og formalia
-Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2) Kredsbestyrelsens beretning 
v/formand Lene Ek Christensen
Derefter debat

3) Regnskab for 2022
V/kasserer Thomas Svendsen

4) Indkomne forslag

5) Fremtidigt arbejde
Forslag fra Kredsbestyrelsen

6) Budget for 2024
Forslag fra Kredsbestyrelsen

7) Valg
Kredsformand
HB-medlem
Kredsnæstformand
Kredskasserer
Kredsbestyrelse og suppleanter
Kritisk revisor

8) Eventuelt

Bliv medlem