Gå til indhold

Debatindlæg i Nordjyske

INTET VELFÆRDSLØFT FOR BORGERE MED HANDICAP

Tilbage til Nordjylland

Af Henrik Korsbæk Flyvbjerg

FTR for socialpædagogerne i Ældre- og Handicapforvaltningen
og Peter H S Kristensen
Kredsformand i Socialpædagogerne Nordjylland.

AALBORG: Torsdag mødes politikerne i Aalborg Kommune for at blive enige om budgettet for 2021. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har sammen med resten af Magistraten fremlagt et forslag til budgettet, som de siger, vil betyde et velfærdsløft for borgerne i kommunen.

Det gælder dog ikke alle borgere. Der bliver overhovedet ikke tale om noget velfærdsløft for borgere med handicap i Aalborg Kommune, hvis budgetforslaget bliver til virkelighed.

Tværtimod vil forslaget betyde, at de mest udsatte borgere endnu en gang kan se frem til et år med nedskæringer og dårligere service.

År efter år er der blevet færre penge til de handicappede borgere i Aalborg. Siden kommunalreformen i 2007 er området blevet skåret med næsten 20 procent - hver femte medarbejder er sparet væk.

De store besparelser gennem årene kan tydeligt mærkes på den service, der tilbydes borgerne. Og det rammer også medarbejderne, som oplever, at de hvert år skal tage sig af et stigende antal borgere og bliver pålagt mange nye opgaver, uden at ressourcerne og økonomien på nogen måde følger med.

Sådan bliver det igen i 2021, hvis Magistratens budgetforslag bliver til virkelighed.

I forslaget lyder det flot, at voksenhandicapområdet vil blive tilført 10 mio. kr. ekstra i forhold til i år. Man undlader dog at fortælle, at beløbet stort set bliver ædt op af de sparekrav, som voksenhandicapområdet på forhånd er blevet pålagt i form af såkaldte effektiviseringer af driften i 2021. Så det er der desværre ikke noget velfærdsløft i.

Det mest bekymrende ved budgetforslaget er dog, at det slet ikke tager hensyn til den demografiske udvikling – altså det faktum, at der kommer flere borgere med handicap i Aalborg Kommune.

Ifølge Ældre- og Handicapforvaltningens egne beregninger betyder stigningen i borgere med handicap, at der næste år er brug for at få tilført 28,3 mio. kr. til voksenhandicapområdet, alene for at kunne bevare det samme serviceniveau som i år.

På borgmesterens Facebook-side har han lagt små videoer op, hvor han glæder sig over, at der med budgetforslaget bliver tilført flere penge til børneområdet og ældreområdet, netop fordi der næste år kommer flere børn og flere ældre i kommunen. Borgmesteren undgår at forklare i videoerne, hvorfor samme logik ikke gælder, når det drejer sig om handicappede borgere i kommunen.

Så indtil videre er der desværre ikke udsigt til noget velfærdsløft for borgere med handicap i Aalborg.

Det håber vi meget, at politikerne får ændret til budgetforhandlingerne på torsdag.

Bliv medlem