Gå til indhold

Kompetence og ansvar

Er der tvivl om rammer og retningslinjer i forhold til ansvarsområderne, påhviler det den enkelte ansvarlige at bringe det til drøftelse i henholdsvis Forretningsudvalget og Bestyrelsen.

Tilbage til Nordjylland

Politisk

Det politiske ansvar er delt mellem kredsnæstformændene. Indenfor politiske ansvarsområder, er den enkelte forpligtiget til at holde sig ajour med aktuelle emner, sikre at der i kredsen Nordjylland arbejdes med nødvendige emner og at kredsen til stadighed udvikler politikker indenfor området. Den politisk ansvarlige er også ansvarlig for information til medlemmer, samarbejdsparter og offentligheden.

Kredsformanden og kredsnæstformændene, har selvstændig og endelig kompetence til at træffe afgørelser indenfor de politiske ansvarsområder de dækker, under hensyn til de rammer og retningslinjer der udstikkes af Generalforsamling og Bestyrelsen.
Opstår der efterfølgende tvivl om afgørelserne, drøftes de på fastlagte møder for kredsformanden, kredsnæstformænd og administrativ koordinator.

Er der tvivl om rammer og retningslinjer i forhold til ansvarsområderne, påhviler det den enkelte ansvarlige at bringe det til drøftelse i henholdsvis Forretningsudvalget og Bestyrelsen.

Bliv medlem