Gå til indhold

Annelene Jensen

Ud af kredsens fem ansatte konsulenter er Annelene den ene som varetager den daglige sagsbehandling

Tilbage til Nordjylland
Annelene Jensen

Annelene Jensen

Konsulent

Annelene Jensens sagsbehandlende ansvarsområder er:

Rådgivning, vejledning og sagsbehandlende opgavetyper jævnføre områderne:

Arbejdstid:

  • Brønderslev kommune
  • Morsø kommune
  • Frederikshavn kommune
  • Thisted kommune
  • Mariagerfjord kommune
  • Læsø kommune

Særlige arbejdsområder:
Familieplejer
Særlige stilling
Flygtninge & asylområdet*
PFF sekretariatet, (jf. aftale med BUPL)*

* Sager vedr. ansættelse og lønindplacering, som betinger samarbejde mellem organisationer (FOA, 3F & BUPL).
Individuelle sager varetages af den kommuneansvarlige.

Øvrige arbejdsområder: Telefonvagten (ca 3 x ½ dag om ugen)

Bliv medlem