Gå til indhold

Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget har som prioriteret opgave at udgive kredsens lokalblad "Indsigt" og sikre sammenhæng mellem lokalbaldet og aktuelt stof.

Tilbage til Nordjylland

Udvalgets sammensætning er med til at udvalget kan arbejde hurtigt og fleksibelt f.eks. i forhold til at kunne følge op på pressemeddelelser.

Redaktionsudvalget udgiver minimum fire gange årligt lokalbladet "Indstik", foruden generalforsamlingsbladet.
Pressemeddelelser og opfølgninger udsendes løbende i forhold til aktuelt stof.

Debat og dialog med dig som medlem

Socialpædagogerne Nordjylland ønsker med medlemsbladet at skabe debat og være i dialog med medlemmerne. Indholdet i bladet søges derfor at have et lokalt islæt, gerne med historier fra "det virkelige arbejdsliv". Beslutningstagere, politikere som arbejdsgivere, afkræves svar på beslutninger, der har væsentlig indflydelse på medlemmernes daglige arbejde.

Redaktionsudvalgets medlemmer

Kredsnæstformand: Kathja Ryom
Socialpædagogerne Nordjylland 
Tlf . arb. 7248 6100 
Ansvarlig for lokalbladet, temaer og artikler
Kredsformand: Peter Kristensen
Socialpædagogerne Nordjylland 
Tlf . arb. 7248 6100
Ansvarlig for pressemeddelelser og aktuelt stof
Journalist: Henrik Jensen
www.hosjournalisterne.dk
Tilknytte pressemeddelelser og lokalbladet
Bliv medlem