Gå til indhold

Kontakt A-kassen

Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.

Tilbage til Nordjylland
Christian Krogh Brusgaard

Christian Krogh Brusgaard

Jobkonsulent

Christian er ansat som Jobkonsulenten og har som primære opgaver rådgivning og vejledning i forhold til:  

  • CV samtaler
  • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed 
  • Rådighedssamtaler efterfølgende
  • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige
  • Vejledning og sagsbehandling vedr. sygdomssager, hvor det er ledige medlemmer, eller medlemmer som er på vej ud til ledighed som følge af sygdomsforløb på arbejdspladsen.
  • Jobformidling. 
  • Arbejdsmarkedspolitik i forhold til udviklingsopgaver og repræsentation udenfor kredskontoret  

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse

Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam

Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Telefon: 7248 6010 
E-mail: dagpenge@sl.dk

Efterlønsteam

Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling. 
Søren Frichs Vej 42 C, stuen 
8230 Åbyhøj 

Telefon: 7248 6020 
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam

Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.

Telefon: 7248 6030 
E-mail: medlem@sl.dk

Jobformidlingen

Christian Brusgaard administrerer kredsens jobformidling, varetager kontakt til ledige medlemmer (vejledning, rådighed) og samarbejder med jobcentre.

Telefon: 7248 6944

Selvbetjening

Du kan bruge selvbetjeningen: Medlemsportalen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Medlemsportalen
Bliv medlem