Gå til indhold

Nye venner til unge beboere: Ung ved fjorden, Struer Kommune

Projektet Best Buddy skaber relationer mellem unge på botræningstilbuddet Ung ved Fjorden og unge gymnasielever i Struer. De tager i biffen sammen, spiller PlayStation og drikker kaffe sammen. Men lederen af Ung ved Fjorden havde en del betænkeligheder, inden projektet startede.

Tilbage til Midtjylland

Tager de frivillige det sjove arbejde fra os?

Lederen af Ung ved Fjorden, et botræningstilbud i Struer Kommune, var bekymret for, hvordan personalet ville tage nyheden om, at gymnasieelever fra Struer Statsgymnasiums internationale linje, IB, blev inviteret til at arbejde frivilligt med institutionens syv unge.

Da vi lancerede Best Buddy-projektet, var jeg bange for, hvad de ansatte ville sige til, at en gruppe frivillige kom og lavede noget sjovt med de unge på bortræningstilbuddet. Ville de tænke, at vi pædagoger bare kan få lov at være sammen med de unge om tøjvask, rengøring og madlavning – og dermed glip af de muligheder for samvær og udvikling, der ligger i mange af de oplevelser, som de frivillige skulle overtage.

Bo Christensen, Socialpædagog og centerleder

Hygge med jævnaldrende

Idéen til Best Buddy opstod, fordi en beboer på Ung ved fjorden gerne ville til en koncert. Til sådanne arrangementer skal de unge ledsages af fx en pædagog fra botræningstilbuddet.

– Men det er sjovere for de unge at tage til en koncert sammen med en jævnaldrende end en ældre pædagog, der får betaling at tage til koncert sammen med dem. Derfor kom jeg på idéen med Best Buddy, hvor gymnasielever bliver en del af vores unge beboeres netværk. De kan fx tage til koncert, drikke kaffe, spille PlayStation, gå i biffen eller lignende, fortæller Bo Christensen.

Mange spørgsmål

Bo Christensen overvejede grundigt alle fordele og især ulemper, inden han søsatte Best Buddy-projektet i februar 2017. Der dukkede mange spørgsmål op, som Bo Christensen måtte finde svaret på, inden projektet begyndte.

– Hvem har fx ansvaret, når vi sender vores unge ud til eksempelvis en koncert eller i biografen?  Hvor meget skal vi fortælle de unge gymnasieelever om de unges problematikker? Tror de unge gymnasieelever, at de skal være pædagoger?

Heldigvis har mange spørgsmål givet sig selv, da først de unge mødte hinanden.

– Gymnasieeleverne er kommet her med en fin ydmyghed og nysgerrighed, og de unge her hos os har selv fortalt, hvorfor de bor her, og hvad de har brug for af støtte og vejledning, når de fx skal i biografen, siger Bo Christensen.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Positive oplevelser

Endnu har ingen af de unge været til koncert sammen. Der i mod er det blevet til en del timers hygge på Ung ved Fjorden – de spiller PlayStation, drikker kaffe sammen, hygger om botræningstilbuddets bålplads og spiser sammen.

Bo Christensens bekymringer omkring personalet har vist sig kun at være bange anelser.

– Personalet har taget meget positivt imod projektet. De er gode til at skabe en god stemning omkring de unge – de deltager aktivt i Facebookgruppen, som vi bruger til kommunikation mellem de unge, de hjælper med at planlægge aktiviteter – fx bål-arrangementer, grillehygge, en tur til Vesterhavet. På et personalemøde tog de ansatte initiativ til en drøftelse af, hvordan projektet kan holdes i live – hvordan vi kan understøtte de unge gymnasieelevers engagement, således at de bliver ved med at være aktive, siger Bo Christensen.

Pt. er tre gymnasielever Best Buddy – men Bo Christensen regner med, at der kommer flere til.

FAKTA:

Ung ved Fjorden er et botræningstilbud under §107 med syv pladser til unge i alderen 17 til 25 år, som er i gang med en STU-uddannelse eller anden form for beskæftigelse.

Kontakt Socialpædagogerne Midtjylland hvis du vil vide mere
Bliv medlem