Gå til indhold

Frivilligt arbejde på dagsordenen: Trivselsagenterne, Skive Kommune

Et tre-årigt projekt til 1,3 mio. kr. sætter frivillighed på dagsordenen i Skive Kommune. To trivselsagenter skaber kontakter og relationer mellem frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har lyst til at gøre en forskel overfor borgere med handicap

Tilbage til Midtjylland

Skive Kommune har ligesom mange andre kommuner i Danmark ikke haft tradition for frivilligt arbejde på det specialiserede sociale område.

For at give borgere med handicaps og socialt udsatte en bedre hverdag ved at modtage støtte og hjælp fra frivillige og give dem muligheden for også selv lave frivilligt arbejde igangsatte Frivillighedscenter Skive i 2015 derfor en proces, som skulle udvikle og nytænke det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Der var ikke tradition for frivilligt socialt arbejde overfor denne målgruppe, og der var ikke oparbejdet en kultur for involvering af frivillige hos medarbejdere og ledere indenfor området. Men frivillige hænder kan være med til at give borgerne noget livskvalitet, velfærd og tryghed ud over det, som kommunen giver.

Olivia Stokholm, socialpædagog i Skive Kommune

1,3 mio. kr. og tre år

Skive Kommunes byråd bevilligede 1,3 mio. kr. til projektet. Olivia Stokholm blev ansat som den ene af to trivselsagenter i det tre-årige projekt. Trivselsagenterne skal være opsøgende og udviklende ambassadører for frivilligt socialt arbejde overfor handicappede.

– Med projektet ønsker vi at skabe øget forståelse for borgere med handicaps i samfundet, samt øget inkludering af borgere med handicaps i samfundets fællesskaber. Projektet skaber relationer, der hvor kommunen giver slip. Flere borgere med handicaps og udsatte borgere bliver bedre til at mestre tilværelsen herunder får bedre trivsel, sundhed og sociale kontakter til ligestillede og eller får et netværk i civilsamfundet, forklarer Olivia Stokholm.

Nye venner

Trivselsagenterne har blandt andet skabt kontakt til frivillige, der hjælper med aktiviteter og samvær med borgere med udviklingshæmning. To kvinder har indrettet et kreativt værksted og holder krea-aftener på Fritids/Værestedet To’eren. En gruppe civile borgere og borgere med udviklingshæmning betjener sammen kunder i Restaurant To’eren en gang om måneden. Det er de frivillige, som udvikler projekterne, mens trivselsagenterne er tovholdere og sikrer, at de kommer i mål med projekterne.

– De fleste af de aktiviteter, der er sat i gang, er nu faste aktivitetstilbud på Fritids/Værestedet, i borgernes hjem og i et par af de lokale sportsforeninger. De frivillige får medejerskab på aktiviteter og bliver derfor meget engagerede. Deres indsats skaber aktiviteter, som ellers ikke vil være muligt uden den frivillige indsats. De frivilliges tilstedeværelse giver borgerne nye ”venner” og bekendtskaber, som de nok ikke have lærte at kende, forklarer Olivia Stockholm.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Udveksler erfaringer

I opstartsfasen har de frivillige haft et behov for at indgå i eksisterende rammer, hvor der var medarbejdere til stede, så de stille og roligt kunne lære målgruppen at kende.

– Det har udviklet sig rigtig godt, og vi har mange nye aktiviteter i huset, og der kommer løbende nye frivillige til. Den tryghed som de første frivillige fandt i Fritids/Værestedets rammer, kan de nu finde bland andet i en netværksgruppe, vi har etableret for alle vores frivillige. Her mødes de hvert kvartal for at udveksle erfaringer og inspiration.

Bekymringer og udfordringer

Men det er ikke uden udfordringer, at man sætter et frivillighedsprojekt i søen.

– Nogle medarbejdere var bange for, om frivillige nu skal lave alt det sjove med vores borgere, og det kedelige bliver tilbage til det faglige, lønnede personale. Det har været en proces for de ansatte at finde ud af, at de frivillige ikke tager deres gode arbejde fra dem, men der i mod er et supplement til borgernes livskvalitet. At vi giver noget forskelligt og får noget forskelligt tilbage.

Medarbejderne har desuden været bekymrede for, at det vil udløse ekstra arbejde for dem, at de frivillige kom til. Tavshedspligten har også givet tanker.

Vi informerer og klæder alle parter på til at indgå i samarbejdet. Vi har fx udarbejdet en frivillighedsaftale, som omfatter og beskriver den generelle tavshedspligt, som enhver tid er gældende for alle myndige borgere.

Olivia Stokholm

Positive oplevelser

Trivselsagenternes opgave har derfor også bestået i at fremme forståelsen for frivilligt socialt arbejde hos fagpersonalet og herigennem påvirke fagpersonalets kultur i forhold til at involvere frivillige. Efterhånden som projektet er skredet frem, har personalet rundt omkring på institutionerne oplevet, at det giver dem en bedre udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, når frivillige hjælper til.

– De frivillige har tid til at sidde og snakke og hygge sig med borgerne, ligesom de gerne giver en hjælpende hånd med. De skal ikke nå noget bestemt. Det giver de ansatte medarbejdere lidt frie hænder og bedre tid til at nå deres arbejde, siger Olivia Stokholm.

FAKTA:

To trivselsagenter i Skive Kommune skaber kontakter og relationer mellem frivillige foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har lyst til at gøre en forskel overfor handicappede og udsatte borgere.

Kontakt Socialpædagogerne Midtjylland hvis du vil vide mere
Bliv medlem