Gå til indhold

Til dig som er TR

Information og værktøjer til dit arbejde som TR.

Tilbage til Storkøbenhavn

Her kan du finde praktisk information, mødedatoer og TR materialer der kan anvendes til inspiration på din arbejdsplads. Disse er udviklet lokalt i kreds Storkøbenhavn.

Hvis du som TR har spørgsmål og problemstillinger, som du har brug for at drøfte med en konsulent eller faglig sekretær, så kan du ringe til os på 72 48 67 00.

Udlæg og kørselsgodgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få rejsegodtgørelse og/eller refunderet dine udlæg kan du finde din afregning i MitSL. 

Vi refunderer hvad der svarer til billigste offentlige transportform.

Log på her

Notat vedrørende indgåelse af lokalaftaler om længden af den daglige arbejdstid. Læs det her.

Skema med vejledning om optjening af særydelser.

Find en udførlig guide til lokale lønforhandlinger her.

Alle TR i Socialpædagogerne Kreds Storkøbenhavn har, fra den dag de har underskrevet kompetenceaftalen, mandat til at indgå lokalaftaler.

Ved indgåelse af lokalaftaler er det vigtigt, at TR har fået bekræftet sit mandat af medlemmerne på arbejdspladsen.

Det er væsentligt, at lokalaftaler hviler på det ovenstående juridiske grundlag, så de overholder gældende lovgivning (arbejdsmiljølov, EU-lov mv), samt overenskomst og arbejdstidsaftale. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at være i dialog med kredskontoret og/eller evt. FTR.

Når lokalaftalen er indgået, skal medlemmerne på arbejdspladsen orienteres.

Kredskontoret og evt. FTR skal ydermere være orienteret om alle indgåede lokalaftaler. Kredskontoret registrerer og arkiverer aftalerne centralt. Det giver mulighed retvisende dialog med medlemmerne, inspiration/læring for andre TR'ere samt sikrer overlevering til nyvalgte TR'ere.

Kredskontoret får desuden mulighed for at sammenligne på tværs af arbejdspladser mhp. at benytte denne viden til indgåelse af de bedst mulige aftaler.  

Vil du vide mere?

Valg og uddannelse

Hvis du vil vide mere om valg af tillidsrepræsentanter, TR uddannelse og efteruddannelse, så kan du finde information på forbundets hjemmeside.

Læs mere her
Bliv medlem