Gå til indhold

TRs rolle på arbejdspladsen

Og hvor finder du en FTR hvis du skulle få brug for det?

Tilbage til Storkøbenhavn

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten (TR) hjælper de kollegaer på arbejdspladsen, som er medlem af Socialpædagogerne. Kreds Storkøbenhavn har ca. 145 valgte TR. 

De områder som TR har ansvar for, og bemyndigelse til at forhandle, er aftalt med kredsen. De inkluderer typisk:

  • Deltagelse ved ansættelse af nye medarbejdere
  • Modtagelse og organisering af nyansatte
  • Repræsentant i arbejdspladsens MED-udvalg
  • Bisidder ved rundbordssamtaler
  • Forhandling og indgåelse af lønaftaler, samt aftale om f.eks. hviletid, kolonitillæg
  • Afholdelse af medlemsmøder/klubmøder
  • Forhandling af personalepolitik og retningslinjer for senioraftaler, kompetenceudvikling mv.

TR er omdrejningspunktet i fagforeningen og repræsentant på arbejdspladsen. Det er forbundet/kredsens opgave at uddanne og supervisere den lokale tillidsrepræsentant.

Hvis arbejdspladsen har en tillidsrepræsentant opfordres I altid til at "gå" til denne først - og hvis vedkommende ikke kan hjælpe kan TR søge hjælp hos sin FTR eller på kredskontoret.

Hvornår kan vi vælge en TR?

Udgangspunktet er, at der kan vælges en TR, hvis arbejdspladsen har mere end 5 socialpædagoger ansat. Hvis arbejdspladsen har flere afdelinger/enheder med en fælles leder, kan der typisk vælges én tillidsrepræsentant. Hvis du har spørgsmål om valg af TR, kan du kontakte din FTR eller kredskontoret.

Er du socialpædagog og ved du ikke hvem der er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads? Som medlem af Socialpædagogerne kan du logge in på Mit SL og finde din lokale TR. 

Hvis der ikke er valgt en TR på din arbejdsplads, så kan du i den anden fane se om der er en FTR på dit område og kontakte dem med spørgsmål.

Hvis det ikke er tilfældet, så er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

Bliv medlem