Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Medlemsundersøgelse blandt familieplejere

Maj 2017

Medlemsundersøgelse-familieplejere-maj-2017_forside.jpg

Socialpædagogerne har i maj 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, som arbejder som familieplejere. Undersøgelsen havde fokus på overgange til voksenlivet for plejebørn, dvs. når plejebørn fylder 18 år.

Vi har spurgt ind til, hvorvidt plejebørnene er blevet mødt med et passende tilbud fra kommunens side af, i forbindelse med at de fylder 18 år, og dermed ikke længere hører under børn- og ungebestemmelserne. Undersøgelsen har derudover afdækket familieplejernes oplevelse af, hvorvidt kommunen har inddraget en række forskellige aktører i forbindelse med det tilbud de har givet plejebarnet.