Gå til indhold

Nyt bestyrelsesmedlem: Varen blev solgt godt

Da Kreds Midtsjælland i efteråret holdt generalforsamling, blev der sammensat en kredsbestyrelse og en kongresdelegation med både nye og erfarne kræfter. Ønsket om indflydelse på kredsens fremtidige arbejde og ambitioner for den socialpædagogiske faglighed vægter tungt hos medlemmerne.

Tilbage til Midtsjælland

Der var genvalg uden modkandidater til kredsformand Lene Kümpel og de to kredsnæstformænd, Karsten Stegmann og Rasmus Damgaard, da Kreds Midtsjælland i slutningen af september holdt sin generalforsamling.

Men det var ikke alene formandskabet, der skulle på plads. Også en ny kredsbestyrelse og en ny kongresdelegation - med både erfarne medlemmer og helt nye i kredsarbejdet - blev valgt.

Den nye bestyrelse er allerede godt i gang med arbejdet og har holdt de første kredsbestyrelsesmøder.

Men hvad er grunden til, at de har ønsket at blive en del af kredsarbejdet i Kreds Midtsjælland?

Fælles for de valgte er, at de har ambitioner for den socialpædagogiske faglighed, stor kærlighed til faget og ikke mindst et ønske om indflydelse på fremtiden for Socialpædagogerne.

En af dem, der med valget er trådt ind i kredsbestyrelsen for første gang, er Maria Rosenquist, der blev merituddannet gennem kompetencefonden i 2020 og til daglig er tillidsrepræsentant i Kalundborg Kommune.

”Jeg er helt ny i arbejdet og stillede op på opfordring fra vores hidtidige tillidsrepræsentant, som ’solgte varen’ virkelig godt,” siger Maria Rosenquist med et smil.

”Det bliver spændende at få større viden om det politiske arbejde i kredsen, og jeg glæder mig til at være med i beslutningerne. Det er også personlig udvikling for mig. Jeg vil gerne engagere mig endnu mere i mit fag og i, hvad der foregår på et andet plan end alene min egen arbejdsplads,” forklarer Maria Rosenquist, der samtidig med nyvalget er i fuld sving med tr-uddannelsen.

De mærkelige spørgsmål
At få indflydelse på fremtiden for socialpædagogerne og være med til at sætte retningen for kredsens arbejde fylder også for Brit Agerlund. Hun arbejder som familiebehandler i børn- og ungerådgivningen i Solrød Kommune.

Med genvalget trådte hun ind i sin tredje periode i kredsbestyrelsen.

”Jeg synes, at det er interessant at have indflydelse og få mere indsigt i den daglige drift af kredsen. Samtidig tør jeg også godt stille de mærkelige spørgsmål om, hvorfor vi gør tingene på en bestemt måde,” forklarer hun om, hvorfor hun var klar til at tage endnu en periode i kredsbestyrelsen.

Hun understreger også, at det er vigtigt, at Socialpædagogerne på landsplan holder fast i sin rolle som fagforening og ikke bliver for meget en interesseorganisation. At Socialpædagogerne husker sit opdrag og hvilken faglig historie, man står på skuldrene af.

”Jeg oplevede, at Socialpædagogerne i nogle sager tog borgerperspektivet for meget. Og der har jeg brug for, at fagforeningen står på min side. Det handler ikke om, at man ikke skal forholde sig til eller kæmpe for borgernes forhold, men man skal have fokus på at være fagforening og på at repræsentere medlemmernes vilkår,” siger Brit Agerlund.

Et løft af pædagoguddannelsen
For familieplejer Gitte Jensen, der også opnåede genvalg ved generalforsamlingen, er muligheden for indflydelse også en vægtig grund til at være en del af bestyrelsesarbejdet.

”Det motiverer mig at have indflydelse på det socialpædagogiske område. Når jeg sidder der, så handler det jo ikke kun om mit eget arbejdsområde, men om det samlede billede. Det er spændende at høre om de andres udfordringer.”

Hun vil i kredsarbejdet have særligt fokus på pædagoguddannelsen og på faldet i andelen af socialpædagogisk uddannede ude på arbejdspladserne.

”Det handler både om, at uddannelsen som sådan skal have et løft. Men det handler også om uddannelsesstederne og praktikforløbene. Der er for meget selvstudie på uddannelsen, og de studerende bliver ikke klædt godt nok på, inden de kommer ud på en arbejdsplads. Det skal der gøres noget ved.”

Kæmpe fan af webinarer
Det er en bredt sammensat kredsbestyrelse og kongresdelegation - både geografisk, aldersmæssigt og fagligt er medlemmerne forskellige.

Det er en stor styrke i arbejdet, mener Joan Skovgaard, der ligesom Brit Agerlund er gået i gang med sin tredje periode i kredsbestyrelsen.

”Det betyder meget, at der er en forskellighed. Fordelen er, at det giver nogle vanvittigt gode debatter med mange synspunkter. Jeg har nok mit fokus på de yngre medlemmer og har briller på fra et travlt familie- og arbejdsliv, hvor andre i bestyrelsen er et andet sted i deres livsfase. Det er en stor force.”

Joan Skovgaard nævner som eksempel, at der kan være forskel på, hvordan man gerne vil hente viden og få ny inspiration.

”Jeg er kæmpe fan af webinarer, så det kan klares hjemme fra sofaen. Så kan man være en del af det, selvom det ikke er fysisk muligt at møde op. Og så skal vi huske at gøre opmærksom på de mange muligheder, der er for faglig opkvalificering og inspiration, så folk husker, at det ikke er fagforeningen, de skal spare på frem for streaming- eller fitness-abonnementet,” fastslår hun og minder også om de mange podcasts med faglige indspark, der ligger klar til download på sl.dk.

Ikke altid enige
Mai Fromberg Helgesen er arbejdsmiljørepræsentant ved Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam i Køge, og hun gik efter valget i gang med sin anden periode i kredsbestyrelsen. Ligesom Joan Skovgaard ser hun en fordel i forskelligheden i bestyrelsen.

”Det giver noget, at der er en bred sammensætning, hvor vi ikke altid er enige.”

For hende fylder især arbejdsmiljøarbejdet meget – og særligt det psykiske arbejdsmiljø, som er under pres på mange arbejdspladser, er hun optaget af.

”Det er ufattelig vigtigt med et godt psykisk arbejdsmiljø, og det gælder ikke mindst i svære økonomiske tider som nu. Vi bruger så mange timer på vores arbejde, så vi skal ikke stå i en situation, hvor vi nærmest ikke kan slæbe os afsted på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Mange af borgerne er også sensitive, og de kan mærke det, hvis de ansatte ikke har et godt arbejdsmiljø. Det betyder også noget for dem.”

Blev prikket til
Blandt de nye ansigter i bestyrelsen er Kent Iversen. Han har ikke tidligere haft tid til at sidde i kredsbestyrelsen på grund af andre bestyrelsesposter, men nu skulle det være.

”Jeg er blevet prikket til før, hvor det ikke har været muligt. For jeg har det sådan, at skal jeg være med i en bestyrelse, så skal jeg kunne gøre en forskel, og der skal være tid til at gøre et ordentligt stykke arbejde.”

I det hele taget fylder ordet ”ordentligt” meget for Kent Iversen, der er tillidsrepræsentant i Holbæk Kommune.

”Jeg har en meget stor retfærdighedssans. Der skal være ordentlighed i tr-samarbejdet med ledelsen, og jeg søger samarbejdet. Der er også en ordentlighed i, at man ikke glemmer visse grupper i forhandlingerne. Jeg vil gerne arbejde for og se på seniorernes og de unges behov. Men det skal gerne løfte mulighederne for alle, så vi husker hele personalegruppen – også den del af medarbejderne, som ligger midt imellem. Det skal vi også være opmærksomme på i vores bestyrelsesarbejde,” siger Kent Iversen.

Vise det faglige flag
Det er ikke kun i kredsbestyrelsen, at der er nye ansigter. Det er der også i den kongresdelegation, der tager afsted, når Socialpædagogerne i efteråret 2024 holder kongres.

Christina Andersen blev opmærksom på muligheden for at blive en del af kongresdelegationen, da kredsnæstformand Karsten Stegmann fortalte om det. Hun bliver nu en af dem, der tager til kongres for første gang. Og hun glæder sig til at opleve det socialpædagogiske fællesskab på kongressen.

”Jeg er som person, både fagligt og privat, ikke bange for at sige noget, debattere og komme med nye perspektiver, og så var kongresdelegationen en mulighed, jeg gerne ville prøve.”

Hun vil gerne have, at der bliver arbejdet for at gøre det endnu mere klart, hvad der adskiller socialpædagogernes faglighed fra andre.

”Nogle gange kan det godt være lidt fluffy, hvad det vil sige at være socialpædagog. Det kan gøre det sværere at argumentere for, at man skal vælge en socialpædagog. Så vi skal blive bedre til at forklare, hvad vi mere specifikt kan. Og så skal vi ud at vise det faglige flag.”

Bliv medlem