Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Overordnede opgaver

De overordnede (strategiske) opgaver, sker i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, fx MED-udvalget.

Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder:

  • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
  • Medvirke til at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
  • Rådgive arbejdsgiveren om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
  • Medvirke til at årsagerne til ulykker og/eller erhvervssygdomme undersøges og sørge for foranstaltninger, der hindrer gentagelser.
  • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
  • Holde dig orienteret om lovgivningen på området.
  • Medvirke til at opstille principper for oplæring og instruktion og sørge for, at det bliver kontrolleret og overholdt.
  • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.


Kilde: ’Fakta om arbejdsmiljø 2017’