Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Daglige opgaver

De daglige (operationelle) opgaver, sker i samarbejde med din leder. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Kontrolopgaver

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Sikre, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger eller andre tjekskemaer, fx ved brug af hjælpemidler.
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol.

Forebyggende opgaver

 • Være nysgerrig og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø, foretage runderinger, være opmærksomme på steder, hvor der kan være behov for særlige fremgangsmetoder eller procedurer. Det kan for eksempel være i forbindelse med vold, trusler, konflikter, mobning, støj og tunge personhåndteringer.
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV).

Registrering og anmeldelse af arbejdsskader

 • Registrere nærved-ulykker, samt analyse af årsag til hændelsen.
 • Anmelde arbejdsskader samt analyse af årsag til hændelsen.

 

Kontaktled og formidling

 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.
 • Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold.
 • Sikre de ansatte medinddragelse og medindflydelse.
 • Påvirke adfærden og kulturen hos de ansatte og være et godt forbillede.