Gå til indhold

Kredsbestyrelsen

Her kan du se en oversigt over hvem der er valgt til bestyrelsen i perioden 2023-25.

Tilbage til Storkøbenhavn

Missionen for kredsbestyrelsen i Storkøbenhavn er:

  • At definere politisk retning og lede kredsen økonomisk forsvarligt ud fra generalforsamlingens beslutninger.
  • At sikre medlemmerne den bedste service og medinddragelse i kredsens arbejde.
  • At gøre kredsen synlig overfor medlemmerne, på arbejdspladserne, på lokalpolitisk niveau og i medierne.
  • At sikre indflydelse i forbundet.

Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Derudover har PLS mulighed for en observatørpost (pt. vakant).


Lars Petersen - Kredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Rita Slangerup - 1. næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Michel Kikkenborg - 2. næstformand og Hovedbestyrelsesmedlem

Svend Troelsen - Kredskasserer

Thomas Elkjær Jensen - Hovedbestyrelsesmedlem

 

Betina Skovby 

Bo Brodersen - Gladsaxe Familiecenter

Claes Reinhardt - Regionen (psykiatrien)

Jens Dahm-Rasmussen- Rødbo, Ballerup Kommune

Katrine Aagaard - Center for Døve

Lars Mødekjær - Hørkær, Herlev kommune

Lea Meldgaard Dietrichsen - Momentet, Gentofte Kommune

Louise Mortensen - Bofællesskabet Østfløjen, Rødovre Kommune

Rebecka Lundkvist Zanchetta - Center for Døve

Tim Nøraa - JAC Nord, Gentofte kommune

 

1. suppleant: Jeanne Nyborg, JAC Vestegnen, Brøndby Kommune

2. suppleant: Conni Lund Katz, Blindenetværket, Gentofte kommune

3. suppleant: Morten Schuster,  Carlshuse, Gladsaxe Kommune

4. suppleant: Nicki Holmberg, Altiden

5. suppleant: Flemming Lundtoft Løvgreen, Psykiatrisk Center Ballerup

6. suppleant: Niels Ryg Olsen, Pensionist

7. suppleant: Susan Gade Jensen,  Voksne med Handicap Torvevej, Ballerup kommune

Bliv medlem