Artboard 1 no disagree x error
Skift site

LA2 – Metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

Hvordan kan du forbedre dine kompetencer til at forebygge trusler og vold samt fremme trivsel på bosteder og forsorgshjem? Det giver denne metodemanual helt konkrete bud på med fokus på samarbejde mellem fagprofesionelle og borgere.

Trine Uhrskov

18. sep 2017

Indhold

Formålet med LA2 – Metodemanual er at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt at fremme trivsel på bosteder og forsorgshjem. Metodemanualen tager udgangspunkt i den nyeste teoretiske og praksisudviklede viden om forebyggelsesindsatserne og er opbygget på følgende måde:

Del 1: LA2 (Low Arousal 2) - Her introduceres metoden LA med eksempel på denne i brug.

Del 2: Trivselsplanerne - Giver et indblik borgerens tegn på trivsel, belastningsfaktorer og gode hverdagsstrategier til enten at vedligeholde trivsel eller til at få en bedre hverdag. Dette kapitel giver dig mulighed for at udforme sådanne planer.

Del 3: Tryghedsplanerne - Søger at støtte borgeren i at undgå, at han eller hun i svære situationer kommer i affekt og mister selvkontrollen.

Del 4: Læringsplanerne -  Giver mulighed for at lære af erfaring og få ny viden fra bl.a. kritiske episoder, som kan kvalificere borgerens Tryghedsplan og Trivselsplan.

Metode

Manualen for LA2 tager udgangspunkt i erfaringer hentet fra følgende områder:

  • Projekter i tre botilbud som har deltaget i et projekt om forebyggelse af magtanvendelse i socialpsykiatrien under Socialstyrelsen.

  • Manualens samarbejdspartnere som har taget metoden til sig og har valgt at gå i gang med at implementere denne.
Download PDF
Sopra og Socialstyrelsen, 146 sider