Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Forskning viser, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 % og en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 %, når de pårørende inddrages, og de pårørende spiller derfor en vigtig rolle i borgerens proces med at komme sig.

Socialstyrelsen

21. apr 2016

Indhold

Du kan i denne rapport læse om et koncept, som har til formål at understøtte en tidlig og systematisk inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere med en psykisk lidelse i kommuner og regioner samt har til formål at være med til at sikre, at pårørende i højere grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen. Konceptet består af otte anbefalinger til, hvordan kommuner og regioner tilrettelægger en systematisk pårørendeinddragelse, så pårørende til borgere med en psykisk lidelse får større mulighed for at støtte op om den enkelte borgers recoveryproces. Konceptet er vejledende og skal fungere som inspiration for kommuner og regioner i deres arbejde med pårørendeinddragelse.

De otte anbefalinger til systematisk pårørendeinddragelse, som rapporten gennemgår, er:

  1. Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog
  2. Målret indsatsen til pårørende
  3. Vær opmærksom på børn og unge
  4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og sektorielt
  5. Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
  6. Fokus på kompetenceudvikling
  7. Følg op på indsatsen
  8. Ledelse som drivkraft

I rapporten kan du desuden læse om lovgivning omkring pårørendesamarbejdet.

Download PDF
Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 48 sider