Gå til indhold

Rapport: Nyt Syn på Arbejdsmiljø

Rapporten er et sammendrag af de vigtigste resultater i undersøgelsen ’Nyt syn på arbejdsmiljø’.

Hent rapporten her
Tilbage til Storkøbenhavn

Rapporten er et sammendrag af de vigtigste resultater i undersøgelsen ’Nyt syn på arbejdsmiljø’. I det opsamlende kapitel præsenterer vi nogle anbefalinger til forandringer, såvel konkrete som overordnede. Anbefalingerne udgør, hvad vi ser som de vigtigste og samtidig mest realistiske muligheder for forbedring af arbejdsmiljøet ud fra en lang række samkørsler af svar fra Socialpædagogerne Storkøbenhavns medlemmer.

Mange socialpædagoger oplever dårlige arbejdsvilkår. Helt grundlæggende handler det om manglende indflydelse på, hvordan deres arbejde tilrettelægges, manglende tid til at udføre arbejdet og manglende mulighed for at prioritere tiden på den socialpædagogiske kerneopgave. Dette resulterer ofte i stress. Konsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø er alvorlige, ikke kun for den enkelte, men for samfundet. Siden Socialpædagogerne Storkøbenhavn i 2019 søsatte denne arbejdsmiljøundersøgelse blandt medlemmerne, er situationen desværre blevet værre. Rekruttering til hver fjerde socialpædagogiske stilling er i dag forgæves. 35 pct. af yngre socialpædagoger forlader faget indenfor fem år, efter, at de er færdiguddannede. Det afspejler en bekymrende udvikling: At faget er blevet mindre attraktivt, at flere er nødsaget til at forlade det, og at nyuddannede oplever et helt andet arbejdsliv, end de havde forventet. 

Det er kredsens håb, at vi kan være med til at skabe fundamentet for en helt ny tilgang til arbejdsmiljø.

Download rapporten her.

Bliv medlem