Gå til indhold

Plejefamilier

Er du plejeforælder eller overvejer at blive det, kan du finde kontaktpersoner i kreds Midtsjælland, hvor du kan høre mere om opgaven.

Tilbage til Midtsjælland

Styregruppen for plejefamilier i kreds Midtsjælland

Fagligt Forum for Familieplejeres styregruppe varetager familieplejernes interesser og informerer om rettigheder, pligter og nye tiltag inden for området på temadage, kurser og den årlige ”Familieplejernes Dag” i begyndelsen af september samt det årlige landsmøde. Vi arbejder for en større synliggørelse af vores fagområde og er meget åbne for nye forslag og tiltag I måtte have dertil.  

Vi ved, det er vores område mange nye kommuner mener de kan spare penge på, så kontakt os hvis I støder på problemer. Vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe jer.

Vi arbejder aktivt for at danne lokale netværk, vi planlægger og afholder 4-5 temadage om året, vi indkøber fagbøger og film til kredsens bibliotek og prøver at være et forum med fokus på familieplejerens arbejdsvilkår og uddannelse. 

Kort sagt vi har fingeren på familieplejerpulsen.

ER DU PLEJEFORÆLDER ELLER OVERVEJER AT BLIVE DET?

Ret henvendelse til Socialpædagogerne Midtsjælland og få svar på dine spørgsmål, inden du skriver kontakt med kommunen.

Medlemmer:

Gitte Jensen (Formand)
Borgergade 33
4241 Vemmelev 
Tlf. 2612 8158
butiknikia@mail.dk

Tina og Henrik Svendsen
Hvedevej 18
4220 Korsør
Tlf. 2291 1547
Tlf. 2291 1549
hns@privat.dk

Karina Rehder Ralsted
Tjærebyvej 74, Tjæreby
4220 Korsør
Tlf. 5196 8025
fam.ralsted@gmail.com

Maj-Britt Weise
Skeltoften 10
4400 Kalundborg
Tlf. 4056 0825
majbrittweise@gmail.com

Anne Mette Christiansen

Ømarksvej 44
4100 Ringsted
Tlf. 4095 1069
amc@bess.dk

Navn
Navnet er: "Fagligt forum for familieplejere i Socialpædagogerne Midtsjælland” 

Formål
Sektionens formål er at samle familieplejere i et fagligt arbejde i kredsen. Det sker gennem møder, aktiviteter og informationsvirksomhed for medlemmer. 

Medlemmer
Alle medlemmer, der arbejder professionelt som familieplejere er automatisk medlemmer af det faglige forum. 

Årsmøde
Kredsen indkalder til årsmøde i 3. kvartal i forbindelse med Familieplejernes dag. På årsmødet vælges hvert andet år i ulige år en styregruppe for familieplejerne i kredsen og en repræsentant til landsudvalget for familieplejere, samtidig med at det lokale arbejde drøftes. 

Årsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og fremtidigt arbejde
  3. Indkomne forslag, (skal være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen)
  4. Valg af styregruppe hvert andet år i ulige år.
  5. Valg af repræsentant til landsudvalget for familieplejere hvert andet år i ulige år.
  6. Eventuelt 

Forholdet til SL
Styregruppen konstituerer sig selv og fastsætter selv størrelsen. Styregruppen samarbejder med kredsbestyrelsen og virker gennem faglig aktivitet for at sikre kredsens familieplejere bedst mulige vilkår. 

Økonomi
Det lokale familieplejearbejde finansieres af kredsen. Kredsen fastsætter retningslinjerne for økonomien. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision. Styregruppen disponerer selv indenfor disse rammer. Supplerende økonomi kan aftales. 

Ændringer af rammen
Et årsmøde kan altid indstille ændringer i rammen til kredsbestyrelsen. Dette sker ved almindeligt flertal og er betinget af efterfølgende godkendelse i kredsbestyrelsen.

Bliv medlem