Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Betydningen af anbringelsestype for anbragte børns skoleresultater

Sammenligning af familiepleje og institutionsanbringelse

Iben Bolvig

15. mar 2021

Indhold

Rapporten undersøger, hvilken sammenhæng der er mellem typen af anbringelse (familiepleje eller institution), som et barn anbringes i, og barnets resultater i skolen.

Rapporten er bygget op omkring to delanalyser:

1) en analyse af forskelle og ligheder mellem børn anbragt i familiepleje og børn anbragt på institution, herunder hvilke faktorer der har betydning for, hvor barnet anbringes første gang

2) en effektmåling af, hvilken betydning det har for barnets resultater i skolen og opstart på ungdomsuddannelse, om barnet anbringes i familiepleje frem for på institution.

Metode

Rapportens undersøgelse er baseret på 4.567 børn i alderen 6-14 år, der i løbet af perioden 2008-2017 blev anbragt første gang.

Konklusion

I første delanalyse finder rapporten en tendens til, at børn, der anbringes på institution, i gennemsnit er ældre ved første anbringelse og i højere
grad har egne problemer. Omvendt er det oftere forældrene, der har problemer i de tilfælde, hvor barnet anbringes i familiepleje.

I anden delanalyse finder forfatterne bag rapporten bevis for, at beslutningen om at anbringe et barn i familiepleje frem for på institution kan have betydning for, hvordan barnet klarer sig i skolen. Ikke så meget i forhold til barnets testresultater, men mere i forhold til valg omkring barnets skolegang og videre uddannelse.

Samlet viser rapporten, at børn, der anbringes i familiepleje, i højere grad deltager ved 9. klasses afgangsprøve og har større sandsynlighed for at starte på en ungdomsuddannelse, alene fordi de blev anbragt i familiepleje i stedet for på institution. Resultatet forventes dog kun at gælde for den gruppe af børn, der ligger på vippen til at blive anbragt i den ene anbringelsestype frem for den anden.