Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Ukontrollabelt arbejde

Kontrollabelt arbejde foregår typisk på arbejdspladsen, og arbejdsgiveren har mulighed for at kontrollere arbejdets omfang. Ukontrollabelt arbejde foregår typisk uden arbejdsgivers mulighed for at udøve samme kontrol.

Det afgørende for om din arbejdstid er ukontrollabel eller ej er almindeligvis, om din arbejdsgiver har indberettet både dine arbejdstimer og din løn til SKATS eIndkomstregister. Indberetter din arbejdsgiver ikke din arbejdstid men kun din løn, vil din arbejdstid som udgangspunkt blive anset for ukontrollabel.

Kontrollabelt arbejde foregår typisk på arbejdspladsen, og arbejdsgiveren har mulighed for at kontrollere arbejdets omfang. Ukontrollabelt arbejde foregår typisk uden arbejdsgivers mulighed for at udøve samme kontrol.

Hvis du fx er honorarlønnet eller familieplejer, eller i øvrigt arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes dit arbejde som ukontrollabelt. Hvis der er tale om ukontrollabelt arbejde, er a-kassen forpligtet til at omregne lønindtægten til et antal timer.

Beskæftigelsesministeriet fastsætter hvert år en særlig omregningssats. I 2017 er den 230,08 kr. Satsen er ens for alle a-kasser og alle faggrupper.    

Eksempel på omregning af indtægt til arbejdstimer:
Du får udbetalt 3000 kr. for en uges arbejde. De 3000 kr. omregnes til arbejdstimer på følgende måde: 3000 : 230,08 = 13,04 arbejdstimer.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.