Socialpædagogerne glade for udspil om efterværn

SF foreslår nu, at unge tidligere anbragte skal have ret til efterværn. Socialpædagogerne er glade for forslaget. "Det er så hulens vigtigt, at unge, der har været anbragt, får den rigtige hjælp og støtte ind i voksenlivet," siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Læs mere
Lønforsikring

Lønforsikring

Socialpædagogernes lønforsikring sikrer automatisk 80% af din løn, hvis du bliver fyret.

Læs mere om ordningen
Faglige spørgsmål

Faglige spørgsmål

Få svar på spørgsmål som melder sig, når du fx er blevet arbejdsløs, er blevet afskediget, vil kende reglerne for sygdom eller barsel.

Læs mere
Socialpædagogen

Socialpædagogen

Som den første kommune i landet tilbyder Aalborg Kommune misbrugsbehandling, som er målrettet udviklingshæmmede

Læs mere i Socialpædagogen nr. 8
Møde for studerende

Møde for studerende

Kom og få råd til, hvordan du skriver en jobansøgning og CV. Få svar på, hvordan du bliver optaget i a-kassen med særlige dimittend rettigheder.

Se hvornår vi besøger jer
Socialtilsyn

Socialtilsyn

Socialtilsyn skal sikre en bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud. Fra 1. januar 2014 skal 5 tilsynskommuner varetage opgaven.

Læs mere om socialtilsyn
Gratis fagforening

Gratis fagforening

Nyuddannede ledige medlemmer fritages for at betale fagforeningskontingent, så længe de ikke har et job.

Læs mere om tilbuddet
dagpengedag1
LO plus Beregner