Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Karantæne

En karantæne betyder, at du ikke har ret til dagpenge i periode. Når du selv siger op, er karantænen som udgangspunkt 3 uger.

Du får 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du uden en gyldig grund

 • opsiger dit arbejde,
 • afslår et arbejde, som jobcentret eller a-kassen har henvist til,
 • afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere ”Min Plan” eller
 • afslår eller ophører i et tilbud 

Du får også 3 ugers karantæne, hvis du

 • er blevet opsagt med en grund, der væsentligt skyldes dig selv,
 • har kontraopsagt dit arbejde eller
 • har accepteret for kort opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver 

Gyldige grunde
Har du en gyldig grund til afslag eller ophør, får du ikke karantæne. En gyldig grund kan fx være:  

 • Hvis du har dokumentation fra en læge for, at du pga. helbredsmæssige problemer ikke kan udføre arbejdet. Det er en betingelse, at lægen har anbefalet arbejdsophøret og i den forbindelse har udfyldt en særlig lægeattest til a-kassens brug
 • Hvis dine muligheder for transport til dit arbejdssted bliver ændret og derfor overskrider den transporttid, som du ifølge rådighedsreglerne skal acceptere.
 • Hvis du ikke har pasningsmulighed for børn eller familiemedlemmer, der kræver pleje, og du har gjort et rimeligt forsøg på at skaffe pasningsmulighed eller flytte din arbejdstid. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler ved afslag på tilbud eller henvist arbejde
 • Hvis du opbruger eller mister din ret til supplerende dagpenge. 

Selvom du har en gyldig grund, kan du risikere at miste retten til dagpenge, hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Kontakt altid sagsbehandlerteamet, før du opsiger eller afslår et arbejde eller tilbud. 

Afvikling af karantæne
Du kan kun afvikle karantæne i de perioder, hvor du ellers ville have ret til dagpenge. Det betyder, at du ikke kan afvikle karantæne, hvis du holder ferie eller er syg. Karantænen er udstået, hvis den ikke er afviklet senest efter 3 måneder. 

Gentagelsesvirkning
Du mister retten til dagpenge, hvis du 2 gange inden for 12 måneder handler på en måde, der vil give karantæne for selvforskyldt ledighed. 

Du kan igen få ret til dagpenge, når du har som fuldtidsforsikret har arbejdet mindst 300 timer inden for en 3 måneder. Er du deltidsforsikret er timekravet 150 løntimer inden for 3 måneder. 

Arbejdsgiver skal have indberettet timerne til SKATs eIndkomstregister. 

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandler-teamet på 7248 6010.

 

 

 

 

 

Obs!

Inden du siger op

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010.