Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Din første ledighedsdag

Der er mange ting at holde styr på, når du lige er blevet ledig. Se vores guide og læs hvad du skal huske som ledig.

Guide til nyledige

I dette kursus forklarer vi de vigtigste regler, så du hurtigst muligt kan navigere i dem og bruge din energi på det allervigtigste; at komme i job igen.

>> Gå til kurset for nyledige

Det første du skal gøre

Du skal oprette dig som bruger på jobnet.dk med din NemID og melde dig ledig. Du skal også angive mindst 1 jobønske. 

Hver uge (mindst hver 7. dag) , skal du huske at tjekke dine jobforslag på jobnet.dk. Og senest 2 uger efter 1. ledighedsdag, skal du oprette dit CV (se mere neden for) og gøre det tilgængeligt, så arbejdsgiverne kan finde dig. 

Det næste du skal gøre

Er at udfylde en ledighedserklæring. Den finder du i netkassen.dk. Klik på "Meld dig ledig".

Vi gennemgår din ledighedserklæring hurtigst muligt. Du modtager efterfølgende et godkendelsesbrev i din eBoks. Brevet indeholder en række vigtige oplysninger om din dagpengeret, dagpengesats, rettigheder og pligter mv. Vi anbefaler at du læser brevet når du modtager det.

Vi skal godkende dit CV

Vi skal godkende dit CV
Husk i den forbindelse:

  • At CV'et skal være fyldestgørende og ajourført med relevant erhvervserfaring og uddannelse.
  • At give oplysninger, så arbejdsgivere kan få fat i dig. Som minimum skrive dit postnummer og telefonnummer, så en arbejdsgiver ved, hvor du bor, og hvordan du kan kontaktes.
  • At aktivere CV'et, så det er synligt for arbejdsgiverne.
Send dit dagpengekort

Du skal sende dit dagpengekort til os 1 gang om måneden. Kortet udfylder du i netkassen.dk (klik på "Udbetaling").

Din jobsøgning

Der er generelt et krav om en høj jobsøgningsaktivitet, når du er ledig. Du skal derfor søge flere job hver uge. Du skal søge på en måde, der er typisk for arbejdsområdet. Det betyder, at der primært skal være tale om skriftlige ansøgninger på opslåede faste fuldtidsjob, når du søger job inden for det pædagogiske område.

Tjek evt. jobsporet.dkJobsporet præsenterer alle relevante jobtilbud fra Socialpædagogen, regionernes og kommunernes hjemmesider og fra Jobnet.

Hvis der ikke er så mange job inden for det pædagogiske område, skal du også søge job inden for andre fagområder. Det skal selvfølgelig være job, du kan varetage.

Rimeligt arbejde er arbejde du kan varetage

Du skal både søge og tage imod tilbud om såkaldt rimeligt arbejde. Det kan også være arbejde, der ligger udenfor dit fag. Du skal også være indstillet på at bruge op til 3 timer på transport.

Og du skal tage imod jobcenterets tilbud om såkaldt rimeligt arbejde. Det vil sige alle former for arbejde, som du kan varetage. Det gælder også arbejde uden for dit fagområde eller uddannelse.

Din daglige transporttid

Du må som hovedregel være villig til at bruge op til 3 timer dagligt på transport. I særlige situationer kan du få tilbudt arbejde med en transporttid på op til fire timer om dagen. Det gælder for eksempel fagområder med stor mangel på arbejdskraft. Såkaldte flaskehalssituationer.

I ekstraordinære situationer kan du blive pålagt arbejde med en transporttid på mere end 4 timer. Skulle det ske for dig, bør du kontakte a-kassen med det samme. Så vi kan vejlede dig i den konkrete situation.

Dit evt. afslag på formidlet arbejde

Du har pligt til at tage imod formidlet arbejde. Siger du nej tak til et formidlet arbejde uden gyldig grund, bliver du betragtet som selvforskyldt ledig. Det vil normalt betyde, at du får 3 ugers effektiv karantæne.

Får du karantæne to gange inden for 12 måneder på grund af selvforskyldt ledighed, anses du ikke længere for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal have over 300 timers arbejde inden for 10 uger, for at genvinde retten til dagpenge.

Skriv til os på dagpenge@sl.dk eller ring til sagsbehandlerteamet på 7248 6010 inden du afslår et formidlet arbejde.

 

Forslag til dine jobsøgningsaktiviteter

Udover dine skriftlige ansøgninger til faste fuldtidsjob, kan du også søge personligt eller telefonisk. Du kan selvfølgelig også søge deltidsstillinger og vikariater, som ofte er en god vej til fast job. Det kan også være en god idé at søge uopfordret, eller søge stillinger uden for det pædagogiske område. Særligt hvis der ikke er så mange pædagogiske stillinger i dit geografiske søgeområde.

 

Dine evt. begrænsninger

Hvis der er begrænsninger i forhold til, hvad du kan klare jobmæssigt, fx på grund af dit helbred, er der større krav til bredden i jobsøgningen – både geografisk og fagligt.

 

Arbejde i en ledighedsperiode

Du skal fortsat være aktivt jobsøgende i alle uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer. Får du fuldtidsarbejde i en kortere eller længere periode, skal du som udgangspunkt derimod afmelde dig som ledig.

På den måde undgår du unødige mødeindkaldelser, ligesom du naturligvis heller ikke har pligt til at være aktivt jobsøgende.

 

Rådighedsvurdering

Udgangspunktet for rådighedsvurderingen er ’Krav til jobsøgning’ og de aftaler, du har indgået med os og Jobcentret.

Lidt firkantet sagt er du til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du har søgt de job, der har været opslået, og som du kan klare indenfor en samlet daglig transporttid med bus og tog på 3 timer.

Hvis du bor i et udkantsområde, skal du kunne klare en længere transporttid. Det gælder fx, hvis du bor på en ø, hvor arbejdsmarkedet er beskedent.

 

Du skal dokumentere din jobsøgning

Du skal notere din jobsøgning i Jobloggen i netkassen.dk. I Jobloggen er det også muligt, at uploade ansøgninger. Du skal uploade mindst 1 ansøgning om måneden.

Vi har pligt til løbende at følge op på din jobsøgning. Derfor er det vigtigt, du mindst én gang om ugen får opdateret Jobloggen.

Læs mere om jobsøgning, udformning af ansøgning, CV mv.

Netkassen

Send ydelseskort eller søg om dagpenge. Det er enkelt og kan gøres, når det passer dig på www.netkassen.dk

Vi sender post til din e-Boks

Post fra Socialpædagogerne og a-kassen lander i din e-Boks. Husk derfor at tjekke e-Boks jævnligt, så du ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs me