Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Hold balancen i et etisk krydsfelt

Mange af de dilemmaer, socialpædagoger møder i deres arbejde, handler om balancen mellem borgerens ret til at bestemme selv – og socialpædagogens pligt til at drage omsorg for borgeren. Her er det vigtigt med kendskab til den lovgivning og de politikker, der sætter rammerne for de valg, du skal træffe

Malene Dreyer / Foto: 1508 Aarhus

31. aug 2023
SELVBESTEMMELSE OG OMSORG.png
Fagligt fokus
Når du som socialpædagog står i en situation, hvor du på den ene side skal tilgodese borgerens ret til selvbestemmelse og på den anden side din pligt til at drage omsorg for borgeren, så er det vigtigt at kende rammerne for de valg, du skal træffe.

Når du som socialpædagog både skal drage omsorg for borgeren og samtidig sikre, at borgerens selvbestemmelsesret ikke krænkes, vil du nogle gange opleve, at de mange hensyn kolliderer. Og der findes desværre ingen facitliste med entydige svar. Derimod skal du hele tiden prøve at tage afsæt i den tilgang, at den socialpædagogiske indsats skal tilpasses den enkelte borger ud fra en faglighed baseret på både viden, erfaringer og værdier om mennesket.

Læs mere om Socialpædagogerne etiske værdigrundlag