Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Inklusion af børn og unge med autisme

Mange undervisere i folkeskolen føler sig ikke klædt tilstrækkeligt godt på i forhold til at tilrettelægge og gennemføre en skoledag for elever med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Denne bog handler om betingelserne for og metoder til at opnå en vellykket inklusion for den elevgruppe.

Charlotte Ryhl

24. jan 2020

Indhold

En af bogens pointer er, at undervisere har ansvaret for en vellykket inklusion, men at undervisere kun kan løfte opgaven med at facilitere elevernes potentiale, hvis en række forudsætninger er til stede.

I bogen præsenteres samtalemetoder og forslag til, hvordan undervisere kan holde gode møder med elever med ASF og deres familie. Der er også et kapitel om stress, der beskriver, hvorfor elever med ASF belastes, og der er forslag til, hvordan undervisere kan håndtere og mindske disse elevers stress.

Endvidere rummer bogen en kritisk diskussion af den nuværende måde at organisere skolen på, hvor særligt det massive fokus på målstyring problematiseres. Bogen diskuterer konsekvenserne af inklusion, og der foreslås og diskuteres alternative skoleformer for elever med ASF.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, AKT-ansatte, skoleledere og PPR-psykologer samt til forældre, der har børn og unge med ASF i skolealderen. Bogen er desuden relevant for undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser samt kommunale beslutningstagere på skoleområdet.

Find på bibliotek.dk
Hans Reitzels Forlag