Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

25

april

Årsmøde i seniorsektionen kreds Storstrøm

STED

Kreds Storstrøm
Kæpgårdsvej 2 A
4840 Nørre alslev

Tid

Kl. 11:00 - 15:00

TILMELDINGSFRIST

15. april 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Storstrøm

Indkaldelse til årsmøde for pensionister og efterlønnere

Kreds Storstrøm afholder årsmøde for pensionister og efterlønnere

tirsdag den 25. april 2017

kl. 11.00 – 15.00

hos Socialpædagogerne Storstrøm, Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nr. Alslev

Dagsorden ifølge den vedtagne organisering

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Valg af stemmetællere
4.    Årsberetning
5.    Indkomne forslag til drøftelse, (skal være kredsen i hænde senest 10 dage før mødet)
       a) Ophør af samarbejdet med de sjællandske kredse om årlig ferierejse
6.    Aktiviteter og fremtidigt arbejde, herunder aktiviteter i det kommende år
7.    Valg af 6 repræsentanter for de kommende 2 år
8.    Eventuelt

Der serveres en let frokost efter mødet, derfor er det nødvendigt med tilmelding.

Eventuelle emner til dagsordenen samt tilmelding skal ske senest den 15. april 2017 til Else Karlsson på mail else@netkarlsson.dk eller på sms: 2164 9540.