Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogik på ældre- og demensområdet – et liv på egne præmisser

8

sep

Sted

Digitalt

Tid

8. september 2022 Kl. 08:00 - 15:15

Arrangør

Socialpædagogerne

Tilmeldingsfrist

31. august 2022

Ledige pladser

Socialpædagogik på ældre- og demensområdet – et liv på egne præmisser

Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde dig en digital temadag torsdag d. 8. september kl. 8-15.15 med titlen ’Socialpædagogik på ældre- og demensområdet – et liv på egne præmisser’.

Temadagen er særligt for to målgrupper:
  • socialpædagoger, der giver støtte til mennesker med demens i eget hjem eller på plejecentre eller som ønsker at arbejde inden for de området i fremtiden
  • centerledere og andre nøglepersoner, som er nysgerrige på, hvordan socialpædagoger kan supplerede de nødvendige øvrige fagligheder på demensafsnit eller i den kommunale indsats for mennesker med demens i eget hjem
.
Du er velkommen til at invitere din leder med også. Alle deltager gratis.

Dit udbytte
Formålet med temadagen er således dobbelt:
  • Vi vil gerne give dig som socialpædagog på området støtte i og redskaber til at italesætte den socialpædagogiske faglighed og til hvordan den socialpædagogiske faglighed kan ses som supplement i den omsorg og den pleje demente kan have gavn af for fortsat at have et godt liv. 

  • Samtidig vil vi også gerne give dig, som har ansvaret for rammerne, plejen og omsorgen for mennesker med demens et kig ind i den socialpædagogiske faglighed, og give et bud på, hvordan du med den socialpædagogiske faglighed kan skærpe fokus på, at borgeren med demens på trods af deres demens fortsat har mulighed for at leve livet på egne præmisser. Dette naturligvis i et tværprofessionelt samarbejde med de øvrige nødvendige fagligheder, som udgør helhedsindsatsen for den gruppe af borgere.

Det er vores håb, at vi med temadagen kan styrke den socialpædagogisk relevans i et tværprofessionelt miljø i indsatsen for at give borgere med demens et godt liv.
 
Sådan kan du deltage
Det er både muligt at tilmelde sig som enkeltperson og som kollegagruppen. Dvs. at hvis I er en gruppe af kollegaer, som gerne vil deltage i temadagen sammen og bruge temadagen som et fælles udgangspunkt for jeres fremtidige arbejde, så kan I tilmelde jer samlet ved at skrive i jeres tilmelding i bemærkningsfeltet, hvem I deltager sammen med (I skal dog alle udfylde en tilmelding) og så kan I deltage sammen fra en skærm. Når der så er gruppedrøftelser, har I mulighed for at tale med hinanden i stedet for digitalt med andre tilmeldte.

Link til temadag
Ugen op til temadagen vil du modtage link til arrangementet.
Du kan deltage via en computer, tablet eller smartphone, der har adgang til Internettet. Lyd- og billedekvaliteten afhænger af, hvor god din internetforbindelse er. Inden temadagen sender vi dig en mail med link til webinaret og information om, hvordan du får adgang og it-support. Har du ikke modtaget link, kan du med fordel tjekke dit spamfilter eller kontakte kursusadministration@sl.dk

Socialpædagogik på ældre- og demensområdet – et liv på egne præmisser

Sted

Digitalt

Tid

8. september 2022 Kl. 08:00 - 15:15

Arrangør

Socialpædagogerne

Tilmeldingsfrist

31. august 2022

Ledige pladser

Tilmelding til: Socialpædagogik på ældre- og demensområdet – et liv på egne præmisser